UNIZO:"Territoriale leveringsbeperkingen aan handelaars, opgelegd door leveranciers, snel aanpakken"

"Heel wat KMO's, ook in ons land, worden benadeeld door territoriale leveringsbeperkingen, opgelegd door bepaalde leveranciers. "Kan niet. Vanuit UNIZO vragen we al lang dat dit probleem wordt aangepakt", zegt UNIZO-retailexpert Mien Gillis, nu minister Kris Peeters aankondigt het probleem op de Europese agenda te willen zetten. "Een goede zaak, nadat het probleem ook al op Benelux-niveau werd besproken."

Wie als consument (online) op zoek gaat naar de laagste prijs voor een product, kan dat in alle vrijheid, over de Europese landsgrenzen heen. De goedkoopste aanbieding gevonden in Nederland? Geen probleem. Bestellen maar! Heel anders is het lot van veel handelaars die, eveneens over de grenzen heen, zo goedkoop mogelijk goederen willen inkopen om ze vervolgens aan concurrentiële consumentenprijzen te kunnen doorverkopen. In heel wat productcategorieën (auto's, elektro, fietsen, fast moving consumer goods...) stoten ze daarbij immers op territoriale leveringsbeperkingen, opgelegd door de betrokken fabrikanten. Die beperkingen komen er op neer dat een Belgische handelaar bepaalde producten enkel in eigen land kan inkopen en, bijvoorbeeld, niet rechtstreeks in Frankrijk of Spanje, ook al blijken exact dezelfde goederen daar een pak goedkoper. Met als gevolg dat die handelaar internationaal (online) niet meer concurrentieel zaken kan doen. "Zo zijn er concrete cases bekend van producten die op Nederlandse consumentenwebsites goedkoper worden aangeboden dan de prijs waaraan Belgische handelaars ze moeten inkopen", verduidelijkt Mien Gillis van UNIZO Retail het probleem.

UNIZO is het eens met minister Kris Peeters dat het probleem Europees moet worden aangepakt en vindt het goed dat hij de problematiek onder de aandacht van de Europese Commissie brengt. "Ook vanuit UNIZO zelf blijven we druk op de ketel zetten", aldus nog Mien Gillis. "Deze territorialiteitsbeperkingen druisen in tegen de essentiële principes van de vrije handel binnen Europa. We vragen dus dat er concrete stappen worden gezet om dit probleem aan te pakken."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be