Update: overgangsperiode brugpensioen verlengd tot 31 december

Wat heeft het kernkabinet van 23 oktober beslist?

Aan de geplande verhoging van de leeftijdsvoorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, de nieuwe benaming van brugpensioen) werd niet geraakt. Op 1 januari 2015 verstrengen de algemene stelsels van brugpensioen op 60 jaar en op 58 jaar. De leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 62 jaar. De grenzen van de brugpensioenstelsels op 56 jaar voor zware beroepen of met een lange loopbaan verhogen naar 58 jaar in 2015 en naar 60 jaar in 2017.

Wat wel wijzigt zijn de overgangsmaatregelen.

Overgangsmaatregelen

Het regeerakkoord maakte eerst een uitzondering voor de werknemers die uiterlijk op 30 of 31 oktober in opzeg zijn geplaatst. Dat kwam erop neer dat de aangetekende opzegbrief uiterlijk op woensdag 22 oktober verstuurd moest worden. Die extreem korte termijn (het regeerakkoord dateert van 9 oktober) wordt nu verlengd tot het einde van dit jaar. Een werknemer kan dus aan de oude voorwaarden op brugpensioen vertrekken als zijn werkgever de aangetekende opzegbrief uiterlijk op dinsdag 23 december 2014 post, zelfs al is hij pas in 2015 effectief uit dienst.

Recht op brugpensioen vastklikken

Het kernkabinet behoudt eveneens het vastklikprincipe.  Het zogenaamde vastklikprincipe is niet nieuw. Wanneer een werknemer tijdens de looptijd van de cao de vereiste leeftijd en loopbaan heeft bereikt, kan zijn recht op brugpensioen worden ‘vastgeklikt’. Hij zal later op basis van dit vastgeklikte recht wel nog met brugpensioen kunnen gaan, ook al voldoet hij niet meer aan de op dat moment geldende voorwaarden. Dit vastklikprincipe bestaat nu enkel voor het brugpensioen op 60 jaar en het algemeen brugpensioen op 58 jaar. Het kernkabinet heeft enkel het behoud van deze maatregel bevestigd, niet of het wordt uitgebreid tot het brugpensioen op 56 jaar.

Conclusie

Het is uiteraard nog wachten tot alles in wetteksten wordt gegoten. Zoals het er nu uitziet zal iedereen die in de loop van 2014 wordt ontslagen nog aan de oude leeftijds- en loopbaanvoorwaarden met brugpensioen kunnen. Bovendien zullen alle werknemers van minimaal 58 jaar die nu al de voorwaarden van de algemene stelsels vervullen, het recht op brugpensioen behouden, ongeacht wanneer het ontslag wordt gegeven.

Bron: website Eerste minister en ADMB Actua