Is uw arbeidsreglement klaar voor de nieuwe antistresswet?

Vanaf 1 maart moet u de contactgegevens van uw (externe) preventieadviseur en vertrouwenspersoon in uw arbeidsreglement opnemen zodat uw werknemers zelf stappen kunnen ondernemen om stress en burn-outs aan te pakken. Volgens een nieuwe wet hebben uw werknemers namelijk het recht om een verzoek op een psychosociale interventie in te dienen. Ook de procedure die ze daarvoor moeten volgen, moet vanaf 1 maart in uw arbeidsreglement staan.

Ondanks het felle protest van UNIZO verplicht die nieuwe wet op psychosociaal welzijn u dus om naast de risico’s op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ook die op stress en burn-outs op het werk te analyseren. Daarnaast kan u in kaart brengen of uw werknemers psychische schade kunnen ondervinden door de taken die ze voor u uitvoeren, de omstandigheden waarin ze werken, hoe lang ze werken, hoe de relaties op het werk zijn, enzovoort.

U doet daarvoor best een beroep op een externe preventiedienst zoals Provikmo. Uw preventieadviseur zal u ook helpen om preventief maatregelen te nemen om de risico’s op stress en burn-outs tegen te gaan. En om die maatregelen één keer per jaar evalueren. Voldoet u na 1 maart niet aan die verplichtingen dreigt een sanctie.

Wil u meer tips and tricks als ondernemer? Word UNIZO-lid en ontvang voortaan tweewekelijks onze advies- en nieuwsbrieven.