Vijf ‘goede praktijken’ inzake preventie van psychosociale risico’s

Het probleem van de psychosociale risico’s kan aangepakt worden. Psychosociale risico’s zijn allerhande beroepsrisico’s die de fysieke integriteit en de mentale gezondheid van de loontrekkenden bedreigen en die bijgevolg een weerslag hebben op de goede werking van de ondernemingen. Vijf Belgische organisaties hebben aangetoond dat het mogelijk was stress en psychosociale problemen efficiënt aan te pakken en te voorkomen.

De eerste laureaat VitaS is een zorginstelling uit de regio Hasselt. Deze instelling heeft een brede aanpak uitgewerkt, van risicoanalyse tot plan van aanpak, waarbij iedereen in de organisatie werd betrokken. Met relatief weinig middelen zijn heel wat aanbevelingen opgesteld en doorgevoerd: met betrekking tot de structuur van de organisatie, het personeelsbeleid en een beter welzijn. Het personeel is sterk geëngageerd en werkt actief mee aan het actieplan.

Ook het OCMW van Moeskroen, de tweede laureaat, heeft de aanpak van psychosociale risico’s in een breed plan van aanpak gegoten. Er werd een enquête gelanceerd, waarin niet alleen gekeken werd naar het werk zelf, maar ook naar de relaties met collega’s, met patiënten, enz... De voorgestelde oplossingen resulteren uit een samenwerking tussen personeel, leidinggevenden, vakbonden, externe en interne preventiediensten.

Laureaten nummer drie en vier zijn de Hulpdiensten van de Provincie Luik (Service d’aide de la Province de Liège - IPFASSU) en de Hulp- en Thuiszorgdienst van Charleroi (Service d'Aides et de Soins à Domicile - SASD). Zij worden beloond voor de invoering van een politiek die specifieke psychosociale risico’s aanpakt: burn-out bij familiale helpers (SASD) en post-traumatische stress bij hulpverleners (IPFASSU). Een logische stap voor deze laatste rekening houdend hun beroep, nml brandweerman. Om hen te leren hoe ze met hun stress kunnen omgaan, is een speciale cel met experten in het leven geroepen. Opleidingen en begeleiding  door collega’s werden voorzien.

Bij de SASD werd het risico op burn-out aangepakt. De analyse gebeurde via werkgroepen waaraan de betrokkenen actief deelnamen. Oplossingen werden gevonden in de opleiding (secondaire preventiemaatregel) en in de organisatie van het werk. Daarnaast werd ook een aangepast aanwervingsbeleid (primaire preventiemaatregel) voorgesteld, wat zeker positief is op lange termijn.

Ten slotte krijgt de Hogeschool Thomas More een speciale vermelding voor haar project voor een meer gestructureerd welzijns- en preventiebeleid binnen de faculteit. Deze aanpak is interessant, maar vereist nu de implementering van een actieplan. Met deze vermelding wil de jury de hogeschool aanmoedigen om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Een Europese prijs, Gezond werk is werk zonder stress

EU-OSHA gaf in april dit jaar het startsein voor een twee jaar durende Europese campagne (2014-2015): “Gezond werk is werk zonder stress!” Tijdens de campagne werden Europese ondernemingen en instellingen opgeroepen om mee te doen aan de Awards voor goede praktijken. Voor België hebben de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgisch Focal Point van EU-OSHA, VitaS en het OCMW van Moeskroen geselecteerd om deel te nemen aan de Europese wedstrijd.

 

Bron: Peoplesphere