Vind werknemers met de juiste attitude via SODA-jobs

Als werkgever jonge, technisch geschoolde medewerkers aantrekken met de juiste attitude, is niet altijd eenvoudig. Hun professionele ingesteldheid staat immers niet op hun diploma of getuigeschrift te lezen. Terwijl persoonlijke eigenschappen als Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude - kortweg SODA - in de praktijk al even belangrijk zijn als de professionele competenties van de kandidaat-werknemer op zich. Om u te helpen bij uw zoektocht naar jongeren met de nodige werklust en een positieve ingesteldheid is er nu het SODA-attest. Dat attest wordt uitgereikt aan leerlingen uit het beroeps-, buitengewoon, deeltijds en technisch onderwijs die er voluit willen voor gaan en over de SODA-kwaliteiten beschikken. Wil u zelf een SODA-attesthouder aantrekken voor een vakantiejob, een stageplaats, weekendwerk of een vaste job, kijk dan op www.sodajobs.be voor alle info. Ook UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt beveelt graag de jongeren met een SODA-attest aan bij werkgevers, via onderstaande videoboodschap.

Meer over: Personeel aanwerven, Starten