Vlaamse jeugdwerkloosheid gedaald

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) bekendmaakte. De werkloosheid in Vlaanderen is eind juni met 6,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De werkloosheidsgraad van mannen en vrouwen zit eind juni 2014 met respectievelijk 7,33% en 7,51% op een vergelijkbaar niveau.
Tussen de verschillende leeftijdscategorieën ontwikkelen zich echter grote verschillen. Waar de 50-plussers stijgen met 12,5% en de 25- tot 50-jarigen met 6,4%, duikt de jeugdwerkloosheid onder het niveau van vorig jaar (-3%). Eind juni was 18,1% van de min-25-jarigen werkloos. De grote stijging bij de 50-plussers is onder meer het gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling naar 60 jaar.
Allochtone werkzoekenden maken nog steeds iets meer dan een kwart uit van de totale geregistreerde arbeidsreserve (25,9%). Opvallend is echter dat de allochtone werkloosheid eind juni op jaarbasis steeg met 3,4%, terwijl de autochtone werkloosheid toenam met 7,1%.

Publicatiedatum:  2 juli 2014

Bron: Hr Square