Vlaamse overheid kent aanwervingspremies toe voor groei- en exportmanagers in KMO’s

Vanaf 1 april 2014 kan een KMO een aanwervingspremie bekomen ter compensatie van de loonkost van een nieuw aan te werven groei- en exportmanager.

Deze persoon moet een gepaste opleiding genoten hebben en/of de nodige ervaring kunnen voorleggen. Louter uitvoerende functies die tot de dagelijkse exploitatie van een onderneming horen komen niet in aanmerking. De functie die een dergelijk profiel uitoefent mag ook niet in het verlengde liggen van de activiteiten van de bedrijfsleider. De premie bedraagt 50% van de loonkost gedurende maximum 1 jaar en kan niet hoger zijn dan 20.000 euro per aanwerving.

Voor meer info kan u terecht op de website van het Agentschap Ondernemen: http://www.agentschapondernemen.be/themas/aanwervingspremie