Vlaamse vacaturemarkt blijft verbeteren

Dat blijkt uit cijfers die de VDAB bekendmaakte. In mei ontving de VDAB 20.313 vacatures: 15,5% meer dan in mei 2013. De voorbije twaalf maanden werden 239.886 jobs ontvangen: 6,2% meer dan de twaalf maanden voordien.

Vorige maand was het verschil nog +3,7%. Het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures blijft dus stijgen. Dit duidt volgens de VDAB op een verdere verbetering van de vacaturemarkt.
Enkele grote sectoren zoals ‘horeca en toerisme’ en ‘transport, logistiek en post’ kenden de voorbije twaalf maanden een sterke vraag (iets meer dan het gemiddelde van +6,2%). Bij de sectoren die het goed doen, horen ook enkele industriële sectoren. De goede verschilcijfers van deze industriële sectoren duiden op een herstel na de zwakke cijfers van de voorbije crisisjaren.
Opvallend minder vacatures tijdens de laatste twaalf maanden kwamen er vanuit de sectoren ‘financiële diensten’ en ‘openbare besturen’. De besparingen binnen de overheid tijdens de afgelopen jaren zijn voelbaar in de vacaturecijfers. Ook de bouwsector heeft de voorbije twaalf maanden opvallend minder vacatures gehad.

Bron: HR Square

Publicatiedatum: 13 juni 2014