Voelt u de witte kassa in uw portemonnee?

witte_kassa_siteUNIZO en Horeca Vlaanderen organiseren een enquête om de ware impact van de witte kassa te meten. Vul ze snel in. Ze neemt niet meer dan 2 minuten van uw tijd in beslag. We polsen onder meer naar het aantal personeelsleden in uw zaak, hoeveel u met voedsel of drank verdient, enzovoort.

De witte kassa zal immers verregaande gevolgen hebben voor de horecasector. En die willen we zwart op wit voorleggen aan staatssecretaris voor Bestrijding van Fiscale Fraude Elke Sleurs (N-VA). Zo hopen we samen degelijke begeleidende maatregelen in te voeren. Anders dreigen heel wat jobs verloren te gaan in de horecasector.

Om haar roep om maatregelen kracht bij te zetten heeft Horeca Vlaanderen haar leden opgeroepen om op dinsdag 27 januari 2015 om 10 uur te betogen op het Muntplein in Brussel. Van daaruit vertrekken verschillende delegaties naar de partijbureaus.

De invoering gebeurt in verschillende stappen. Tegen 28 februari moeten alle ondernemers in de horeca zich registreren. Tot hiertoe deden ruim 2.700 horecazaken dat, de overige 37.000 hebben nog ruim 1 maand de tijd. Vanaf 1 oktober moeten begeleidende maatregelen in werking treden. Zodat vanaf 2016 de hele horeca met een witte kassa werkt.

Op 26 januari werd er al fel gediscussieerd over de witte kassa in het Radio 1-programma Hautekiet. Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder bij Horeca Vlaanderen, lichtte er uitgebreid de verwachte gevolgen van de witte kassa toe.

Meer info over wie wanneer de witte kassa moet invoeren en hoe dat precies moet gebeuren, vindt u op de website van de FOD Financiën.