Vrouwelijke zelfstandige krijgt meer moederschapsrust

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen meer moederschapsverlof en meer flexibiliteit om dat verlof op te nemen. Dat stelden ministers Borsus en De Block voor. UNIZO juicht de plannen toe. De ondernemersorganisatie had zelf ook al aangedrongen op een verlenging en flexibilisering.

Uit eigen onderzoek blijkt dat 8 op 10 zelfstandigen een langere moederschapsrust willen. Maar in de praktijk nemen velen een pak minder. De impact van de moederschapsrust op de zaak is daarbij de belangrijkste reden, gevolgd door de beperkte uitkering. Bovendien moeten zelfstandige moeders sociale bijdragen blijven betalen tijdens hun moederschapsrust, in tegenstelling tot werknemers. De uitkering die ze krijgen zijn ze dus grotendeels kwijt aan te betalen sociale bijdragen. UNIZO is dan ook tevreden dat het betalen van sociale bijdragen vervalt, zoals ze zelf in haar eigen plan had voorgesteld. Verder stelde de ondernemersorganisatie ook nog voor om het verbod om te werken tijdens de moederschapsrust op te heffen. 9 op 10 zelfstandige moeders wil ook werken, zo leert het UNIZO-onderzoek. Ook dit is nu in het plan opgenomen. “Zelfstandige vrouwen kunnen en willen hun zaak of beroepsactiviteit niet zo lang stilleggen. De facturen blijven komen, net als de bestellingen en ze dreigen klanten of opdrachten te verliezen”.

Ministers De Block en Borsus komen ook tegemoet aan het voorstel van UNIZO om een nieuw statuut van Ondersteuner in het leven te roepen. Ondersteuners zijn ouderen en studenten die tegen een beperkte vergoeding gezinnen kunnen bijstaan in hun dagdagelijkse bezigheden, zoals het ophalen van kinderen aan school of boodschappen doen.