Wat is jouw mening over de hervormde bijdrageberekening?

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) evalueert momenteel deze nieuwe manier van bijdrageberekening. UNIZO werkt hier actief aan mee. We willen daarbij maximaal rekening houden met de ervaringen van de zelfstandigen. Neem daarom even de tijd om hier deze korte vragenlijst in te vullen.