Welke invloed heeft de taxshift op uw personeelsbeleid?

Het akkoord over de veelbesproken taxshift is een feit. We sommen de belangrijkste punten voor u op die nu al bekend zijn en een invloed hebben op uw personeelsbeleid:

  • De bestaande doelgroepverminderingen “eerste aanwervingen” wordt voor de eerste drie aanwervingen versterkt met 450 euro per kwartaal per werknemer vanaf 1 januari 2016. De regering spreekt ook van een extra investeringsaftrek
  • Niet-gemotiveerd tijdskrediet (bv. de wereldreis) telt niet meer mee voor de berekening van het pensioen
  • Tijdelijke werkloosheid wordt beperkt tot een maximaal aantal dagen per jaar
  • De werkgeversbijdragen worden vanaf 2016 in stappen verlaagd van 33% naar 25%
  • De werkgeversbijdragen op de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) stijgt voor nieuwe bruggepensioneerden
  • Lage en middelhoge lonen stijgen op termijn met 100 euro netto per maand.

Er blijven nog veel vragen open. Over de beloofde forse loonlastenverlaging voor onze eigen bedrijven bijvoorbeeld, uw bedrijven die in eigen land investeren en werk geven aan vooral mensen van hier. Of over hoe hoog de lastenverlaging voor de lagere en gemiddelde lonen zal zijn. We zullen op dezelfde nagel blijven slaan. Het grootste deel van de voorziene lastenverlaging moet naar onze eigen bedrijven vloeien. Jullie zorgen voor de meest duurzame economische investeringen en de meest duurzame werkgelegenheid.

Wij houden u in elk geval op de hoogte.

Meer over: Aftrekbare beroepskosten, Personeelskosten, Belastingen
Thema: Personeel