Werkgevers en werknemers eens: "er schort wat met opleiding"

Tempo-Team bevroeg ruim 600 werknemers en 200 werkgevers naar hun mening over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, opleiding en de kansen om werk te vinden en te houden. Volgens werknemers hebben hun oudere collega’s twee keer minder gelijke kansen in hun bedrijf en drie keer minder op de arbeidsmarkt, vergeleken met andere werknemers. De kansen van schoolverlaters liggen, opnieuw vergeleken met andere werknemers, 25% lager op de arbeidsmarkt.

Slecht voorbereid op arbeidsmarkt

Hoewel investeren in onderwijs volgens de respondenten de beste maatregel is om werk te creëren en werkzekerheid te verzekeren, vindt 60% van de schoolverlaters en werknemers het huidig onderwijs geen goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. 70% van de werkgevers stelt dat schoolverlaters niet goed voorbereid zijn. Het opleidingsniveau is te laag en onaangepast.

De remedies zijn gekend: meer praktijkgericht, meer ruimte voor praktijkstages, technische opleidingen meer gepromoot en schoolverlaters voorbereiden op solliciteren en werk vinden. Toch zegt amper 1 op 3 bedrijven het voorbije jaar meer kansen gecreëerd te hebben voor pasafgestudeerden en bood slechts 30% meer stages aan voor studenten.

En op op langer werken

Meer investeren in opleiding en begeleiding is een oplossing voor de helft van de respondenten. Maar helaas creëerde slechts een derde van de werkgevers het voorbije jaar meer kansen voor oudere werknemers. 2/3de van de werknemers vindt dat werkgevers onvoldoende opleidingskansen geven. Meer dan de helft van de werkgevers stelt echter dat dit wel het geval is.

1 op 2 werkgevers stipt hierbij aan dat werknemers zelf meer initiatief moeten nemen voor extra opleidingen. Amper 1 op 4 werknemers vindt dat zijn management voldoende investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Ook hier is de helft van de werkgevers van mening dat dit wel het geval is. Belangrijkste hindernissen zijn voor beide groepen geld en tijdsgebrek.

Inzetbaarheid onder vuur

Meer dan de helft van de werknemers vinden dat ze niet gemakkelijk inzetbaar zijn voor een andere job. Werknemers hebben ook geen duidelijk beeld over hun professionele toekomst, noch op het vlak van de carrière, noch bij het bedrijf waar ze nu werken. 1 op 5 gelooft zelfs dat hun huidige job tussen nu en vijf jaar niet meer zal bestaan door automatisering en technologie. Slechts een minderheid van 30% trekt hieruit de conclusie dat men zich grondig zal moeten herscholen.

Zowel werkgevers (68%) als werknemers (75%) geven aan dat levenslang investeren in het aanleren van nieuwe vaardigheden, technieken en kennis de beste garantie bieden om werk te houden. De top-drie wordt vervolledigd met inzetten op loopbaanbegeleiding en coaching en loyaal zijn tegenover de werkgever.

Witte raven

Uit het onderzoek van Tempo-Team blijkt ten slotte dat de ‘ideale’ werknemer een mix is tussen een flexibele, sociale teamspeler met een hogere opleiding, doorgedreven specialisatie en technische ingesteldheid. De sectoren die de meeste kansen bieden op tewerkstelling zijn voor 68% van de werknemers en 73% van de werkgevers deze van de technologie, ICT, media en internet gevolgd door de industrie.

Zowel werknemers als werkgevers erkennen dat schoolverlaters en vooral oudere werknemers beduidend minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt én in het bedrijf vergeleken met andere werknemers. Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar met het oog op langer werken en werk vinden.

Bron: HRMagazine