Werknemers kunnen vanaf vandaag ontslagmotivering vragen

Begin februari sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (cao 109) over de motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag. De cao treedt vandaag, 1 april 2014, in werking.
Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord over de motivatie bij het ontslaan van werknemers met een vast contract van onbepaalde duur. Voortaan moet elk ontslag gemotiveerd worden, althans indien de werknemer dat vraagt. Als de werkgever weigert, moet hij twee weken loon extra betalen.
Als het ontslag van een werknemer 'kennelijk onredelijk' is, kan hij voortaan ook naar de arbeidsrechtbank stappen. Als het ontslag inderdaad onredelijk blijkt, kunnen werknemers een schadevergoeding krijgen van 3 tot 17 weken loon.

Met een 'kennelijk onredelijk' ontslag wordt bedoeld dat het gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden van de werking van de onderneming. Evenmin zou een normale en redelijke werkgever de werknemer ontslagen hebben.
De cao bevat echter ook heel wat uitsluitingen: onder meer over pensionering, sluiting, collectief ontslag of als er een cao bestaat met een bijzondere ontslagprocedure. Voor sommige sectoren, zoals de bouw, geldt een afwijkende regeling.

 

Bron: HR Square