Worstel je met administratieve rompslomp? Meld het nu!

Als ondernemer is het je wellicht ook al vaak overkomen. Je moet officiële documenten invullen, online of op papier, en een tijd later vraagt een andere overheidsdienst exact dezelfde gegevens op. Dat zorgt niet alleen voor ergernis, maar kost je ook tijd en geld.

Dan is er goed nieuws, want de federale overheid wil hier paal en perk aan stellen via de zogenaamde Only Once wet. Die wet voorziet onder meer dat de federale overheid enkel informatie mag opvragen die zij nog niet bezit. Daarnaast moet zij je altijd toelaten de informatie op een digitale manier te bezorgen. Daar wordt nu sneller werk van gemaakt na aandringen van UNIZO gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche bij de bevoegde staatssecretaris Theo Francken.

Word je toch nog geconfronteerd met herhaalde vragen naar dezelfde informatie of kan je bepaalde aanvragen of formulieren enkel op papier invullen, dan kan je daar melding van doen via het vernieuwde meldpunt Only Once.  

Klik hier om een melding te doen van
administratieve rompslomp van de federale overheid!