Zo rendeert opleiding voor je personeel ook voor je onderneming

Ben je op zoek naar een goed voornemen voor 2022? Zet in op de leercultuur in je onderneming en laat je werknemers opleiding volgen. In januari starten heel wat opleidingen. Want leren stopt niet na de schoolbanken. Het begint dan pas echt! Blijven leren, ook als je aan de slag bent, is de meest evidente zaak: win voor je bedrijf, win voor de werknemer en win voor de maatschappij. Daarom is opleiding één van de prioriteiten van het Vlaamse relanceplan ‘Alle hens aan dek’.  

Hoe ervoor zorgen dat meer werknemers opleiding volgen?  

Als werkgever kan je  goed inschatten welke competenties nodig zijn in je bedrijf. Jij bent goed geplaatst om bij je werknemers opleidingsnoden vast te stellen en daar suggesties over te doen.  Een duwtje in de rug door jou kan je werknemer over bepaalde drempels tillen. De overheid zorgt voor een financiële compensatie. 

Een werknemer kan via het Vlaams Opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Tijdens dit schooljaar loopt, in het kader van de relance, een experiment waarbij dit aantal uren verdubbeld wordt als je als werkgever opleidingen suggereert en de werknemer daarop ingaat. Dat betekent dat dit schooljaar werknemers 125 uur afwezig mogen zijn voor opleidingen die zij zelf kiezen, en 125 uur voor opleidingen op jouw voorstel.  Dit mag geen verplichting zijn. De werknemer beslist of hij of zij op je voorstel ingaat of niet en heeft de eindbeslissing.  

Zo maak je gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives 

Werk en opleiding combineren? De Vlaamse overheid moedigt dit sterk aan met een pakket aan steunmaatregelen, zoals het Vlaams opleidingsverlof, de opleidingscheques, het Vlaams opleidingskrediet,… 

Via de online Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives  krijgen werknemers inzicht in welke incentive voor hen is aangewezen. In de Wegwijzer beantwoordt de werknemer een aantal vragen, waarna die op basis van de antwoorden wordt toegeleid naar de informatie over de opleidingsincentives waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De focus ligt in eerste instantie op de Vlaamse opleidingsincentives, maar de Wegwijzer verwijst ook door naar nuttige informatie rond loopbaanbegeleiding of ondersteuning voor opleiding voor zelfstandigen, werkzoekenden en tijdelijk werklozen.   

De toekomst is aan de lerende onderneming. 

Dit zijn de regels als je onderneming gevestigd is in het Vlaams Gewest. Ben je actief in Brussel?

Ga naar de regels omtrent betaald educatief verlof in Brussel 

Je personeelsbeleid sterker maken?

Voor alle hulp bij het opleiden van je personeel of andere aspecten van je personeelsbeleid, kan je terecht bij Liantis

Ga naar Liantis

Meer over: Opleiding
Thema: Personeel