Zomersolden eindigen licht negatief

Zomersolden eindigen licht negatief, maar zijn door het goede seizoen toch een succes te noemen

De zomersolden, die begonnen op 1 juli, kenden dit jaar een goede start. Volgens een bevraging van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, UNIZO en Comeos werd op die eerste zaterdag 15% meer verkocht dan op de startdag van de solden vorig jaar.
Die positieve trend zette zich evenwel niet door. Op het einde van de zomersolden peilden Mode Unie, UNIZO en Comeos bij hun leden naar de voorbije soldenverkoop: gemiddeld verkochten de zelfstandige modedetaillisten en ketens 2 procent minder dan vorig jaar.
Toch wil dat niet zeggen dat de solden slecht waren. "Door een goede verkoop in het seizoen en een aangepaste aankoopstrategie waardoor heel wat winkeliers minder aankochten, was er minder stock in de winkel. Dit maakt dat er minder stukken in aanbieding waren en op deze manier het licht negatieve resultaat verklaard kan worden", aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.
Heel wat winkeliers gaven ook aan dat ze goed verkocht hadden in de aanloop van de solden, bijvoorbeeld op braderijen. Dit had eveneens een invloed op de soldenverkoop. Ook acties zoals koppelverkoop trokken heel wat consumenten aan, hoewel deze aangaven niettemin te wachten op de effectieve solden om hun grote slag te slaan.

Voor het komende winterseizoen geeft 67% van de zelfstandige modetaillisten aan dezelfde verwachtingen te koesteren als vorig jaar. 21% vermoedt beter te verkopen, terwijl 11% een mindere verkoop verwacht.
Mode Unie, UNIZO en Comeos gebruiken voor hun soldenenquêtes voortaan dezelfde vragenlijst en methode. Mode Unie en UNIZO bevragen de zelfstandige modehandelaars, Comeos de winkelketens. Hiermee willen deze organisaties een objectieve vergelijking tussen de soldenresultaten van resp. zelfstandige handelaars en winkelketens vergemakkelijken. Mode Unie, UNIZO en Comeos vormen samen de meest representatieve stem voor de fashion sector.