Jij mag als ondernemer niet vergeten worden in deze crisis!

Het overlegcomité heeft vrijdag 16 en 23 oktober zware beslissingen genomen om de sanitaire crisis onder controle te krijgen. Vele van die nieuwe voorschriften zijn nodig om de verspreiding van het virus in te dijken en daar kunnen we alleen maar achter staan. Maar niet ten koste van jouw onderneming. Onze gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche ging in overleg met de bevoegde minister(s) en onze Studiedienst deed nieuwe voorstellen voor steunmaatregelen. We zetten dat ook nog eens kracht bij door jullie stem te laten horen in de media.

Dit is hoe we voor jou als ondernemer opkwamen deze week:

"We willen geen vergeten sectoren meer"

Het moet gezegd, het is goed dat de federale overheid een enveloppe van 500 miljoen euro voorziet voor extra steun aan bedrijven die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen... Maar is dat wel genoeg? Het gros van de steun is enkel voor de horeca, terwijl de impact van de huidige voorschriften véél verder gaat dan dat. We mogen hier niet opnieuw 'vergeten sectoren' creëren. Baat jij een feestzaal uit of ben je traiteur? Dan kreeg je nog maar net groen licht om opnieuw feesten te mogen organiseren en moet je na amper een maand alweer de deuren sluiten. Dan is het belangrijk dat ook jij in de steunmaatregelen wordt meegenomen. Want de nieuwe voorschriften leggen ook jouw business plat. 

"We mogen hier niet opnieuw 'vergeten sectoren' creëren."

 

Die 500 miljoen euro moet dus niet alleen worden verdeeld onder de verplicht gesloten horecazaken en hun toeleveranciers. Is je bedrijf actief in de eventsector, de toeristische sector, de kermissector, de hotels, de autocarbedrijven, de reisbureaus en reisagenten, het luchthavenvervoer, de dierenpensions, freelancers of vecht je in een andere sector voor je voortbestaan. Jij genereert dan vaak geen of nauwelijks omzet meer en vecht al maanden op leven en dood, zonder uitzicht op verbetering. jullie nog langer 'vergeten' zou een fatale vergissing zijn, met een tsunami aan faillissementen, jobverlies, een totale recessie en heel veel persoonlijk drama's tot gevolg.

"Doe iets aan het tekort aan sneltesten"

We maken ons bij UNIZO grote zorgen over het blijvende gebrek aan voldoende (snel)testcapaciteit en over de beslissing om iedereen met risicocontacten maar zonder ziektesymptomen dan maar zonder test tien dagen in quarantaine te plaatsen. Heeft er eigenlijk al iemand bij stilgestaan wat dit betekent voor jou als ondernemer? Dat betekent dus dat jij werknemers die zich perfect gezond voelen nog langer dan voorheen moeten missen.

Ook als jij als ondernemer zelf risicocontacten had maar zich fit voelt, kan zich nu niet meer laten testen om al na zeven dagen terug naar het werk te gaan en zit nu dus extra lang noodgedwongen thuis. Dat is alweer een aanslag op het recht op ondernemen. Zeker waar telewerk onmogelijk is, wordt het voor de overgebleven arbeiders (en bedienden) onhoudbaar om bij te blijven. 

"Heeft er eigenlijk al iemand bij stilgestaan wat dit betekent voor jou als ondernemer?" 

 

We willen dat het huidige tekort aan (snel)testcapaciteit op heel korte termijn wordt weggewerkt, zodat de quarantaineperiodes opnieuw kunnen worden ingekort en potentiële superverspreiders snel kunnen worden gedetecteerd.

"Winkelen in bubbel moet blijven"

UNIZO begrijpt de bekommernis van het personeel in winkels over hun veiligheid, waar ACV Puls over communiceerde. Wij delen die bekommernis, want ook voor jou als werkgever in de detailhandel zijn gezonde medewerkers cruciaal om winkels open en economisch leefbaar te houden. Daardoor kunnen ook zoveel mogelijk jobs op lange termijn worden gevrijwaard. Het opnieuw inperken van de vrijheid om met meer personen te komen winkelen, zoals de vakbond voorstelt, zal echter niet leiden tot meer veiligheid, terwijl het wel de overlevingskansen en arbeidsplaatsen in veel zaken in gevaar brengt.

"Zo kan het virus worden teruggedrongen én de economie naar behoren blijven draaien.
En daarvoor gaan we. Toch?"

Zelfs tijdens de lockdown waren er heel wat winkels, uit essentiële sectoren, in alle maten en vormen open. Maar dat verhinderde niet dat het virus kon worden teruggedrongen. Omdat de afstandsregels en handhygiëne van bij aanvang consequent werden toegepast, en vooral ook omdat onze handelaars hadden geïnvesteerd in extra veiligheidsvoorzieningen, zoals plexiglas, ontsmettingsmiddelen, extra poetsbeurten, aangepaste routings, contactloos betalen... We moeten inzetten op een maximale handhaving van de nu al geldende veiligheidsmaatregelen, die behoorlijk streng zijn. Zo kan het virus worden teruggedrongen én de economie naar behoren blijven draaien. En daarvoor gaan we. Toch?

Graag je mening of reactie!

Sta jij achter onze standpunten? Vind jij ook dat jouw recht op ondernemen niet geschonden mag worden?

Geef jouw mening of reactie door aan onze UNIZO Ondernemerslijn
via ondernemerslijn@unizo.be of
via het gratis nummer 0800 20 750.

Wij verdedigen elke dag jouw noden en belangen. Steun jij ons ook als lid? Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en met onze vuisten op ministeriële tafels slaan!