Ondernemers en politici op Dag van de Ondernemer

Jaarlijks gaan er via UNIZO 10 leden voor een dag stage lopen in het Vlaams Parlement. Ze vormen een duo met een parlementair en volgen debatten mee, kunnen in gesprek gaan. Op de Dag van de Ondernemer gaan ze dan op bezoek in hun bedrijf. Een heel leerrijk parcours voor alle deelnemers.

Waarom doen deze ondernemers mee? En waarover willen ze graag spreken? 

Maarten Tordoir - Simple comme Bonjour

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?
  Ik ben vooral benieuwd om het reilen en zeilen van het Vlaams Parlement live bij te wonen.
   
 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Welke zijn de initiatieven vanuit het Vlaams Parlement die bestaan om een HIB'er of KMO in hun werking te ondersteunen.
  Interessante informatie of platformen over hoe verder te groeien als HIB’er zonder de eigenheid te verliezen, ook geografisch.

Zijn peter wordt Kris Van Dyck, N-VA. 

Tom Lauwers - Tom's Cabin bv

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?
  Er is een natuurlijk spanningsveld tussen politiek en ondernemers. Zo’n stage helpt mee om de barrières te doorbreken.
   
 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  De (administratieve) organisatie van het politieke bestel voor ondernemers (en voor de gehele Vlaamse samenleving): hoog tijd om naar een echt digitale, hybride, toekomstgerichte manier van ondernemen te gaan.
  Accountability van onze politiek: geen populariteitswedstrijd, maar toetsing aan de resultaten; net zoals het gaat bij ondernemingen.

Zijn peter wordt Philippe Muyters, N-VA.

Taha Riani - Allyens 

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  Als ondernemer wil je impact uitoefenen en de wereld beter maken. Fijn om dan andere mensen te ontmoeten die ook een impact hebben maar binnen een ander domein!

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Diversiteit, inclusie.. zeer actuele thema’s.

Zijn peter wordt Orry Van de Wauwer, CD&V. 

Elke De Backer - Talent & Passion 

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  Als ondernemer vind ik het een unieke opportuniteit om het Vlaams Parlement achter de schermen te ontdekken.
  Voor mij is deze stage een waardering vanuit het Vlaams Parlement, ook naar startende ondernemers toe die de durf en de moed hebben om in deze tijden een onderneming op te starten.

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Waar ik van wakker lig is de problematiek van onze huidige arbeidsmarkt. ‘Opleiden van medewerkers is het nieuwe rekruteren’. Helaas liggen deze kosten zeer hoog naast de hoge loonkosten waar we als werkgever al mee te kampen krijgen. Opleidingen dienen op de werkvloer georganiseerd te worden om op deze manier ook langdurige werklozen te motiveren en terug in ons arbeidscircuit te krijgen. Ons huidig systeem hierin faalt.

Haar peter wordt Johan Danen, Groen. 

Joris Jansen - YOKUU, Probibel BV

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?
  Het onbekende en de ervaring van dat eens gedaan hebben. Ook netwerken met mensen die beslissingsbevoegdheid hebben.
   
 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Gezondheid van de schoonmaakhulpen in België.
  Het desinfecteren als de nieuwe normaal en het overgebruik van bacteriedodende middelen.

Zijn peter wordt Björn Rzoska, Groen.

Alexandra Limage - Sprint Transport 

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?
  De kans om met politici in dialoog te kunnen gaan over de vraagstukken die wij als ondernemers dagelijks voor de voeten gegooid krijgen. Op dit moment zijn er veel uitdagingen, voornamelijk de boost in de economie met haaks daarop het tekort aan o.a. medewerkers, voertuigen en grondstoffen waardoor groei afgeblokt wordt.
   
 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?

  De krapte op de arbeidsmarkt. Ik hoor graag de reactie op mijn denkpistes om dit op een andere manier aan te pakken en bedrijven aan te duiden die erkend worden als ‘permanente stageplaats’ en zo mensen opleiden on-the-job. Dit kan voor vele sectoren werken en een oplossing zijn.
  Hoe in onze behoefte van elektriciteit te gaan voorzien. Ik heb graag een debat over waterstof als alternatief voor de vervoersector, vrachtwagens op elektriciteit zijn onbetaalbaar en als morgen alle trucks, auto’s en bussen op het einde van de dag aan het stopcontact moeten, dan gaat het licht uit...
  Dat er dringend een platform dient te komen om de lege (onbeladen) kmo’s die nog steeds 50% uitmaken van alle vrachtverkeer op de weg, ingevuld te krijgen.

Haar meter wordt Rita Moors, N-VA. 

Vanessa Novak - Bol, Orchestra

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  Een unieke gelegenheid om de werking van het Vlaams Parlement van dichtbij mee te maken en onderlinge debatten te voeren over wat er bij ons leeft en wat ons drijft.

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Dat flexi-jobs niet mogelijk zijn in onze sector. Dat is jammer. In Duitsland/Nederland zijn er Bachelor en masteropleidingen voorzien voor pianotechniek. Bij ons niet, alles komt neer op interne opleidingen. Voor pianotechniek is dit een zeer lang proces. Een IBO-opleiding bij VDAB is max. 6 maanden en dat is te kort.

Haar meter wordt Karolien Grosemans, N-VA. 

Mieke Fransen - Podopraktijk 

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  Als zelfstandig podoloog, bestuurslid van de beroepsvereniging en docent aan de Artevelde Hogeschool neem ik reeds jaren deel aan overlegorganen op verschillende bestuursniveaus. Ik ben daarom zeer verheugd om rechtstreeks te kunnen spreken en inzichten uit te wisselen met de Vlaamse beleidsmakers.

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Graag zou ik in debat gaan over onder andere volgend topic:
  De moeilijkheden als paramedicus in de eerstelijnszorg, en meerbepaald de samenwerking artsen – paramedici. In de praktijk merken wij dat er nog een grote afstand is tussen de arts en de paramedicus. Hierdoor worden patiënten vaak niet adequaat doorverwezen. Hier hinken we achterop ten aanzien van andere Europese landen die vaak een beter geïntegreerde zorg kunnen aanbieden en waar de paramedicus meer credibiliteit geniet.
  Tenslotte voel ik mij uiteraard het meest betrokken bij de problemen waarmee mijn eigen beroepsgroep (podologie) geconfronteerd wordt: het is nog een vrij jong beroep, het tekort aan podologen, opleidingsuitbreiding.

Haar peter wordt Stijn De Roo, CD&V.

Niels Desot - Puzzle in a BagDear digital 

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  De kans om de leefwereld van de Vlaamse Parlementsleden beter te snappen en tegelijkertijd hen ook inzicht te geven in wat er bij ons als ondernemers speelt.

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Momenteel denk ik dat we allemaal vooral kampen met talentproblemen, genoeg mensen nog op de arbeidsmarkt maar binnen bepaalde onderdelen (zoals digitale marketing) is de kwaliteit echt ondermaats.

Zijn peter wordt Robrecht Bothuyne, CD&V. 

Wouter Vermeersch - Brouwerij Eutropius

 1. Waarom volg ik de stage in het Vlaams Parlement ?

  De impact van de politieke beslissingen, op federaal maar vooral op gewestelijk vlak, in de voorbije periode waren en zijn zonder overdrijven zeer groot. Er werd bewezen wat het belang is van de werking van het Vlaams Parlement en wat de omvang is van diens gevolgen .
  Als ondernemer werd ik hiermee continu geconfronteerd, waardoor mijn interesse in de manier waarop het Vlaams Parlement precies functioneert des te groter werd.
  Deze stage is voor mij uitermate interessant om een beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen binnen de muren van het Vlaams Parlement.

 2. Waar lig ik van wakker ? Wat wil ik bespreken met mijn meter/peter parlementair ?
  Er is meer aandacht nodig voor ondernemerschap in het onderwijs. Er wordt steeds gepraat over jobcreatie terwijl ondernemingen enkel nog medewerkers vinden door deze van elkaar af te snoepen. Zijn er ook plannen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken? Meer en meer duiken berichten op van een sterke inflatie zonder dat de lonen evenredig mee zullen groeien. Voor werkgevers ligt de loonlast al meer dan hoog genoeg. Hoe kan de enorme loonkost aangepakt worden zodat werknemers meer netto overhouden?

Zijn peter wordt Maxim Veys, Vooruit.