Het antwoord op jouw energievraag niet gevonden?

Vlaamse Overbruggingslening

Ondernemingen die door de energiecrisis hun vaste kosten moeilijk kunnen betalen, zullen daarvoor een goedkope lening kunnen aangaan bij PMV. 

De lening kan gebruikt worden voor de facturen die je moeilijk betaald krijgt omwille van de energiecrisis. Je kan dus bijvoorbeeld de lening gebruiken voor de betaling van jouw energiefacturen. Maar ook voor andere facturen kan je lenen. Zo kan een aanvraag kan ook betrekking hebben tot de handelshuur of leasingovereenkomsten. Weet wel dat het moet gaan om facturen in de periode 24/02/2022 tot 15/12/2023, en dat je maximaal 100 facturen per lening mag inbrengen. Ze moeten nog niet betaald zijn. Maar pro forma facturen, bestelbonnen en betaalbewijzen komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de lening?

De lening moet minstens 10.000 euro bedragen. Je kan in principe maximaal 3 leningen afsluiten. Meer dan 3 zijn niet mogelijk. Maar of je er nu 1, 2 of 3 aangaat, in totaal mag het geleende bedrag niet meer dan 2.000.000 euro tezamen betreffen.

Het bedrag dat je leent hangt af van het aantal facturen die je inbrengt. De lening kan gebruikt worden voor de facturen die je moeilijk betaald krijgt omwille van de energiecrisis. Je kan dus bijvoorbeeld de lening gebruiken voor de betaling van jouw energiefacturen. Maar ook voor andere facturen kan je lenen. Zo kan een aanvraag kan ook betrekking hebben tot de handelshuur of leasingovereenkomsten, maar maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op handelshuur of leasing. Weet wel dat het moet gaan om facturen in de periode 24/02/2022 tot 15/12/2023, en dat je maximaal 100 facturen per lening mag inbrengen. Ze moeten nog niet betaald zijn. Maar zoals gezegd komen pro forma facturen, bestelbonnen en betaalbewijzen niet in aanmerking. Ook loonstaten komen niet in aanmerking, het moet gaan om facturen. Facturen met een bedrag van meer dan 15.000 euro moeten mee opgeladen worden bij de aanvraag. Facturen van bedrijven die geen maatschappelijke zetel hebben in de EU komen niet in aanmerking. 

Voor leningen tot 50.000 euro wordt maximaal 80% van de factuurwaarde terugbetaald. Wat dus wilt zeggen dat je in dat geval maximaal 62.500 euro aan facturen kan inbrengen. Wil je meer inbrengen, dan kan dat, maar dan zal je per extra factuur maar 50% kunnen lenen. Dat wordt misschien wat ingewikkeld, dus laat ons twee voorbeeldjes geven:

  • Stel dat je voor 40.000 euro aan facturen hebt die je moeilijk betaald krijgt door de energiecrisis. Aangezien dat bedrag onder 50.000 euro ligt, zal je voor deze facturen maximaal 80% kunnen lenen. Je zal dus 32.000 euro kunnen lenen.
  • Stel daarentegen dat je voor 85.000 euro aan facturen hebt die je moeilijk betaald krijgt omwille van de energiecrisis. Dat bedrag is hoger dan 50.000 euro. Voor de eerste 62.500 euro aan facturen zal je 80% kunnen lenen (dat is dus 50.000 euro), voor de overige factuurwaarde (22.500 euro) zal je 50% kunnen lenen (of 11.250 euro). In totaal zal je dus 61.250 euro kunnen lenen.

Terugbetaling

De lening betaal je af aan een rente van 2% (als je terubetaalt op 3 jaar) of  2,5% (als je terugbetaalt op 5 jaar). Je moet ook pas na 24 maanden beginnen terugbetalen. Hoe lang de afbetaling duurt, hangt af van het geleende bedrag. 

Combinatie met eerdere leningen

Ook onder corona en tijdens de Oekarïnecrisis had je al een overbruggingslening. Bedrijven die al een overbruggingslening hebben gekregen door de Oekraïnecrisis of tijdens de coronacrisis,een handelshuurlening, of een heropstartlening, kunnen nu ook een leningsaanvraag indienen. Officieel kan dat. Het belangrijkste is wel dat je maximum 3 overbruggingskredieten kan aanvragen. Heb je er al eentje lopen van tijdens corona of Oekraïne? Dan kan je er nu nog eentje aanvragen. Het bedrag mag tezamen niet boven de 2.000.000 euro uitkomen. Heb je al twee overbruggingskredieten lopen van tijdens corona of Oekraïne? Dan val je in dit geval uit de boot.

De Vlaamse Overbruggingslening voor de energiecrisis kan digitaal aangevraagd worden sinds 3 januari via de website van Vlaio

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 08/02/2023

Energiesteun voor Brusselse ondernemers

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

De Brusselse compenserende energiepremie kan je vanaf 13 maart aanvragen

De energiepremie kan enkel worden aangevraagd door bedrijven met minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De compenserende energiepremie dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021. 

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

  • De ondernemer die deze steunmaatregel aanvraagt moet minstens één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uiterlijk op 31 december 2021 ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Ook moet ze in 2022 een omzet gedraaid hebben van meer dan € 50.000 voor één vestigingseenheid, €75.000 in geval van twee vestigingseenheden en €100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De regering maakt een onderscheid in sectoren voor het bepalen van de tussenkomst. Om te achterhalen of je in een energiegevoelige of erg energiegevoelige sector actief bent, maakten we een overzicht in onderstaande tabel. De gevoeligheid van de sectoren werd bepaald aan de hand van een studie van het BISA.

Energiegevoelige sectoren:
16. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
17. Vervaardiging van papier en papierwaren
22. Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal
26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken
26.6 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media
28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen
28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
31. Vervaardiging van meubelen
32. Overige industrie
45.1 Handel in auto’s
45.4 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
47. Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen
52. Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
56. Eet- en drinkgelegenheden
61. Telecommunicatie
90. Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Erg energiegevoelige sectoren:
8. Overige winning van delfstoffen
10. Vervaardiging van voedingsmiddelen
13. Vervaardiging van textiel
18. Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
20. Vervaardiging van chemische producten
23. Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
24.1. Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen
24.2. Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
30. Vervaardiging van andere transportmiddelen
36. Winning, behandeling en distributie van water
37. Afvalwaterafvoer
38. Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
55. Verschaffen van accommodatie
87. Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
91. Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
93. Sport, ontspanning en recreatie
96. Overige persoonlijke diensten

De meerkost op de energiefactuur bedraagt de totaalkost (excl. btw) van je energiefactuur voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021. Hiervoor dien je te beschikken over de facturen die het volledige jaar 2022 dekken. Er bestaan 3 scenari om de totaalkost van je energiefactuur te berekenen, afhankelijk van de datum van je slotfactuur

Je aanvraag dien je in op het portaal MyBEE

Meer informatie over deze energiepremie vind je hier: Compenserende energiepremie | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels) 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 14/03/2023

Nuttig voor jou