De nieuwe wet vennootschappen: vind jij je weg?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensdeel te bezorgen. In sommige gevallen kan een vennootschap echter ook door slechts één persoon worden opgericht. De vennootschap heeft eigen rechten en plichten en bezit dus de rechtspersoonlijkheid. Een vennootschap kan verschillende ondernemingsvormen aannemen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Welke types van vennootschappen bestaan er?

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe vennootschapswet in België. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zorgt voor een sterke afslanking in het aantal vennootschapsvormen. Zo blijven er naast de Europese vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen, 6 basisvormen over: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CommV), de besloten vennootschap (BV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV). Een belangrijk onderscheid tussen al deze vennootschapsvormen is het al dan niet besloten karakter en de mate van rechtspersoonlijkheid.

Alle vennootschappen zijn rechtspersonen. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de vennootschap in kwestie eigen rechten en plichten heeft. De vennootschap-rechtspersoon treedt dus als zelfstandige entiteit op in het rechtsverkeer (en kan vb. contracten sluiten).

Bepaalde vennootschappen-rechtspersonen zijn echter meer geschikt dan andere om het privé-vermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te splitsen van het ondernemingsvermogen. Hierdoor blijft het privé-vermogen in principe buiten schot als het met de zaak bergaf zou gaan, en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden. Alleen het vermogen van de vennootschap wordt dan in de weegschaal gegooid. Dit is met name het geval voor vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid.

Zo kan men een onderscheid maken tussen volgende vennootschapscategorieën:

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
De maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Een maatschap is dus geen drager van rechten en plichten, bijgevolg kan zij niet als zelfstandige juridische entiteit optreden. Uiteraard is in dit geval ook geen sprake van een afgescheiden vermogen of een beperking van de aansprakelijkheid der vennoten.

Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid
Een vennootschap onder firma (VOF) en een commanditaire vennootschap (CommV) zijn vennootschapsvormen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen als juridisch zelfstandige entiteit optreden. Zij genieten echter geen beperkte aansprakelijkheid. Zowel de vennootschap als de vennoten kunnen worden aangesproken voor de betaling van de vennootschapsschulden.

Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid
De naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap (CV) zijn vennootschapsvormen met volkomen rechtspersoonlijkheid. De vennootschap is een juridisch zelfstandige entiteit en drager van rechten en plichten. De vennootschap kan dus in rechte optreden. Bovendien genieten de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid van een beperkte aansprakelijkheid.

Enkel in deze vennootschappen kan de vennoot niet meer verliezen dan zijn inbreng. Zijn persoonlijk vermogen blijft dus buiten schot.

In bepaalde gevallen is de scheiding tussen de vermogens zelfs bij de volkomen rechtspersonen echter niet waterdicht. Zo kan de ondernemingsrechtbank bij faillissement van de vennootschap beslissen dat de zaakvoerder of bestuurder het faillissement mee in de hand heeft gewerkt en hem verplichten een deel van de schulden persoonlijk te betalen. Hetzelfde geldt voor de oprichters, mocht blijken dat de vennootschap binnen de drie jaar is failliet gegaan omdat ze te weinig middelen had om de voorgenomen activiteiten op een normale manier uit te oefenen.

Ook een persoonlijke borgstelling bij de bank kan ervoor zorgen dat het privé vermogen van een aandeelhouder of bestuurder toch wordt aangesproken. Als de vennootschap een lening wil afsluiten, zal de bank immers bijna altijd een persoonlijke borgstelling vragen. Bij problemen kan de bank dan toch het privé-vermogen van de oprichter of bestuurder aanspreken. Hij heeft dan immers vrijwillig afstand gedaan van de scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen.

Voor het opstellen van de statuten van elk van deze vennootschapsvormen doet u best een beroep op een deskundige (advocaat, notaris, accountant, boekhouder, enz….). Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een vennootschap op te richten op digitale wijze via het platform 'startmybusiness' van de federatie van notarissen. Je hoeft hierdoor geen fysieke vergadering meer vast te leggen met een notaris. De tussenkomst van een notaris blijft wel vereist.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is een NV?

Hoewel de wetgever de vennootschapsvorm van de NV (=Naamloze Vennootschap) had uitgedacht als ondernemingsvorm voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kan de NV-vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote (familiale) bedrijven. De NV blijft wel op de eerste plaats een kapitaalvennootschap, m.a.w. een vennootschap die "anoniem" kapitaal zal aantrekken. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat zijn de eigenschappen van een naamloze vennootschap (NV)?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is een coöperatieve vennootschap?

De coöperatie vennootschap (CV) heeft tot doel te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders, dan wel derde belanghebbende partijen, en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Een CV dient steeds te worden opgericht door minimum drie aandeelhouders. De oprichters van een CV moeten een financieel opstellen dat het toereikend aanvangsvermogen verantwoordt.

Voordelen

 • Alle aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng.
 •  Aandelen zijn vrij overdraagbaar dus makkelijke in- en uittreding.
 • Een CV kan erkend worden, al dan niet als een sociale onderneming. De erkenning biedt fiscale voordelen.

Nadelen

 • Notariële akte nodig voor de oprichting van een CV
 • Heeft gezien het groot aantal faillissementen een vrij slecht imago.
 • Minimum drie aandeelhouders vereist

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is een CVBA?

Een CVBA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijk. Deze kan echter niet meer worden opgericht sinds 1 mei 2019. Elke bestaande CVBA moet worden omgezet naar een BV of naar een CV (die voldoet aan de definitie van een CV).

Iedere CVBA krijgt tot 1 januari 2024 de tijd om zijn statuten te wijzigen conform het WVV. Een CVBA zal op 1 januari 2024 van rechtswege worden omgezet naar een BV(of CV).

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is de besloten vennootschap of de BV ?

De vroegere BVBA werd omgevormd naar de BV. Het vereist minimumkapitaal voor een BVBA werd afgeschaft in de BV, en werd vervangen door een "toereikend aanvangsvermogen". Hoeveel dit aanvangsvermogen exact moet bedragen wordt niet wettelijk vastgelegd. Het aanvangsvermogen zal wel verantwoord moeten worden in een financieel plan, dat verplicht dient te worden opgemaakt bij de oprichting van een BV.
Een BV kan door slechts één persoon worden opgericht.

Voordelen:

 • Geen minimumkapitaal
 • Oprichters slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng
 • Alleen oprichten mogelijk
 • Aandelen vrij overdraagbaar

Nadelen:

 • Oprichtingsformaliteiten : uitgebreid financieel plan opstellen + oprichting bij authentieke akte (notariskosten).
 • Winstuitkering is niet vrij maar onderworpen aan twee testen: netto-actieftest en liquiditeitstest

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Kiest u best voor een NV, een CV of een BV?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is de vennootschap onder firma (VOF)?

De vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het is een zuivere personenvennootschap.

Dit betekent dat in principe:

 • De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot.
 • De vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoot.
 • Alle beslissingen met éénparigheid genomen worden.

Voordelen

 • De oprichting van een VOF kan via een onderhandse akte. Er is een minimum aan formele regels en je hoeft geen notaris in te schakelen.
 • De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.
 • Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.
 • Afgescheiden vermogen: privéschuldeisers van de vennoten kunnen geen aanspraak maken op het afgescheiden vermogen dat aan de vennootschap toekomt.   

Nadelen

 • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF.
 • Het faillissement van de VOF brengt eventueel het faillissement van de vennoten met zich mee.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is een maatschap?

Definitie:

 De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen. Zij wordt in het gemeenschappelijk belang van de partijen aangegaan.

  De maatschap is "stil" wanneer overeengekomen wordt dat zij bestuurd wordt door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam.

Kenmerken:

 • De maatschap is een overeenkomst. Er dienen dus minstens 2 partijen te zijn.
   
 • Voor de oprichting is de tussenkomst van een notaris niet vereist.
   
 • Er is geen wettelijke minimumkapitaal of financieel plan vereist.
   
 • De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en dit heeft bepaalde gevolgen:
  1. De in gemeenschap gebrachte goederen zijn collectieve eigendom van de vennoten.
  2. De vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk.
  3. Een maatschap kan niet failliet worden verklaard. De vennoten van de maatschap wel.
 •  Er moet geen burgerlijk of handelsdoel worden nagestreefd. De maatschap is een personenvennootschap.
   
 • Het bestuur komt aan iedere vennoot afzonderlijk toe, tenzij een andere regeling werd overeengekomen.

Een maatschap kan een stil of tijdelijk karakter aannemen. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is een Limited en wat zijn de voor- en nadelen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is een maatschappelijke zetel?

Plaats waar de vennootschap gevestigd is.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/09/2022

Wat is een vennoot?

Alle vennoten binnen jouw bedrijf zijn ook aandeelhouders. Het aantal aandelen en het soort aandelen kan verschillen van vennoot tot vennoot.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Verschil tussen personenvennootschap en kapitaalvennootschap

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wie mag uw vennootschap (in rechte) vertegenwoordigen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Deadline om statuten aan te passen nadert

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wie beslist over een statutenwijziging?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Moet voor een statutenwijziging steeds de notaris tussenkomen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Hoeveel kost de aankondiging van een statutenwijziging?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat moet worden vermeld in het aandelenregister in BV / NV / CV ?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wie kan u in een NV of een BV als bestuurder of zaakvoerder benoemen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat zijn werkende vennoten en stille vennoten en in welke vennootschapsvormen komen ze voor?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Hoe gebeurt de omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wel of geen vennootschap om fiscale redenen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is een tijdelijke handelsvennootschap?

Door de nieuwe vennootschapswetgeving is de tijdelijke handelsvennootschap verdwenen als afzonderlijke vennootschapsvorm. Er kan wel een tijdelijk karakter worden toegevoegd aan een maatschap. Indien de overeenkomst niets bepaalt over de duur van de maatschap, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur.

De maatschap met een welbepaalde verrichting tot voorwerp wordt geacht te zijn aangegaan voor de tijd dat die verrichting zal duren.

Een eigen zaak te starten maar je zit nog met een vraag?

Stel ze aan onze Starterslijn!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat is een stille handelsvennootschap?

Door het nieuwe WVV, kan sinds 1 mei 2019 geen stille vennootschap meer worden opgericht. Het is wel mogelijk om een stil karakter toe te voegen aan een maatschap.

De maatschap is "stil" wanneer overeengekomen wordt dat zij bestuurd wordt door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Kan u voorzien dat bij overlijden van één van de vennoten de personenvennootschap niet ontbonden wordt?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Is een vennoot automatisch aandeelhouder?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Het UBO-register: wie is de baas in je vennootschap?

Wat is dat nieuwe UBO-register?

 • Iedereen die een vennootschap heeft, moet daarin registreren wie de uiteindelijke begunstigde is van de vennootschap;

 • De uiteindelijke begunstigde is degene die meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten in handen heeft of op een andere manier de eigenlijke macht heeft;

 • Kan op basis van die twee criteria niemand worden      aangeduid, dan is de zaakvoerder de uiteindelijke begunstigde;

 • Sommige ondernemingen moeten ook van hun klant nagaan wie de uiteindelijke begunstigde is.

Wil je meteen aan de slag gaan?

In dit demofilmpje gidsen we jou doorheen het UBO-register. Met een concreet voorbeeld zie je hoe het werkt en wat je nodig hebt als je dit zelf in orde wil brengen.

 

Welke personen moet je aangeven in dat UBO-register?

De vraag wie een vennootschap bestuurt, is meestal vrij eenvoudig te beantwoorden. Maar het antwoord op de vraag wie achter de schermen de touwtjes in handen heeft, is niet altijd zo eenvoudig te achterhalen. Denk aan een vennootschap met verschillende aandeelhouders. Het bestuur van die vennootschap kan dan wel aan één persoon zijn toevertrouwd, maar het is perfect denkbaar dat één of meerdere aandeelhouders wegens de omvang van hun aandeel in de praktijk de beslissingen binnen de vennootschap aanzienlijk sturen.

In het kader van de anti-witwaswetgeving wil de overheid nu zicht krijgen op deze personen  (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’). Elke vennootschap zal moeten doorgeven wie deze uiteindelijke begunstigden zijn binnen de vennootschap. De overheid legt ook criteria vast om te bepalen wie deze personen zijn:

 1. Een natuurlijke persoon die (rechtstreeks of via tussenpersonen) meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal in handen heeft of meer dan 25% van de stemrechten heeft, wordt als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd;
 2. Hetzelfde geldt voor natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld door een meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen, of omwille van een statutaire of contractuele bepaling de eigenlijk macht krijgen, ...
 3. Indien op basis van deze twee criteria geen persoon kan worden aangeduid, dan zal het hoger leidinggevend personeel als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd worden.

Je moet niet enkel de personen aangeven die rechtstreeks de aandelen of zeggenschap in handen hebben, maar ook de personen die onrechtstreeks zeggenschap hebben. Denk aan iemand die via zijn vennootschap aandeelhouder is van een andere vennootschap. In zo'n geval moet je die onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde (dus de natuurlijke persoon achter de vennootschap-aandeelhouder) ook registreren, samen met diens deelnemingspercentage. De FOD Financiën heeft een brochure uitgwerkt, waarin duidelijk wordt aangegeven wie je juist moet registreren als rechtstreekse of onrechtstreekse UBO. 

Ook trusts en gelijkaardige constructies zullen moeten bepalen wie de personen zijn die het voor het zeggen hebben binnen de trust, maar voor hen gelden andere criteria.

Wat moet je daarvoor concreet doen?

De vennootschap moet niet enkel deze uiteindelijke begunstigde identificeren, ze moet ook bepaalde gegevens over deze persoon of personen inbrengen in een speciaal daartoe opgericht register van uiteindelijk begunstigden (het UBO-register): o.a. naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfsadres,… Vervolgens moet de vennootschap deze gegevens up-to-date houden: indien er een wijziging zou optreden in de gegevens, of indien na verloop van tijd een andere persoon als ‘uiteindelijke begunstigde’ moet worden beschouwd, moet de vennootschap binnen de maand de nodige wijzigingen aanbrengen in het UBO – Register.

Tot slot moet je ook “elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is” toevoegen aan het register. De wetgeving specifieert niet wat daar precies onder moet worden verstaan, maar het kan bijvoorbeeld gaan over een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land). Deze informatie is niet publiek toegankelijk, enkel de overheid kan dit nakijken. L

Het inbrengen van gegevens gebeurt via MyMinFinPro-Portal (klik hier en kies 'applicaties' - 'UBO-register'). U kan zich vervolgens aanmelden met een eID-kaartlezer, via een token, ... .  

De FOD heeft ook een gebruikershandleiding ontwikkeld die stap voor stap uitlegt hoe u de gegevens kan invullen in het register, alsook een handleiding voor het toevoegen van de vereiste bewijsstukken. 

Welke gegevens je juist moet inbrengen, en hoe dat moet gebeuren, vind je op de website van de FOD Financiën

Let op!

Indien je de verplichtingen omtrent het UBO-register niet naleeft, riskeren de bestuurders van de vennootschap een boete van 250 – 50.000 euro.

Ook voor klanten?

Bepaalde ondernemingen moeten bovendien ook nagaan wie de uiteindelijke begunstigde is van een cliënt of klant waar ze een zakenrelatie mee aangaan:

 • wanneer er een vermoeden van witwassen van geld bestaat
 • wanneer er een vermoeden bestaat dat de gegevens van de cliënt niet waarheidsgetrouw zijn, of
 • wanneer ze (buiten elke zakenrelatie om) één van de volgende transacties voor de cliënt uitvoeren:
  • een occasionele verrichting met een waarde van méér dan 10.000 euro;
  • een geldovermaking of overschrijving voor een bedrag van méér dan 1.000 euro;
  • een geldovermaking of overschrijving, ongeacht het bedrag, indien de onderneming het over te maken bedrag van de cliënt heeft ontvangen in contant geld of anoniem elektronisch geld.

Deze verplichting rust niet op alle ondernemingen, maar enkel op ondernemingen die in de wet staan vernoemd (het gaat dan voornamelijk om financiële instellingen, maar ook over boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, deurwaarders, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, …, en alle handelsondernemingen die consumentenkrediet toekennen).

De gegevens die verzameld moeten worden, hangen af van de rechtsvorm van de cliënt:

 • voor natuurlijke personen: de naam, voornaam, geboortedatum en – plaats en (indien mogelijk) zijn adres;
 • voor vennootschappen en verenigingen: maatschappelijke naam, maatschappelijke zetel, lijst van bestuurders, de bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden;
 • voor trust/fiducie/soortgelijke constructies, en in het kader van levensverzekeringen gelden bijkomende bepalingen

De onderneming moet ten aanzien van de cliënt ook een algemene en een individuele risicobeoordeling uitvoeren, waarin ze moeten nagaan wat het risico op witwassen juist is. Indien daaruit blijkt dat het risico bij betrokken cliënt laag is, kan ze de informatie die ze inwint, beperken. Blijkt evenwel een hoog risico, dan moet ze indien nodig bijkomende informatie inwinnen, en alle betrokken informatie die ze heeft verkregen van de betrokkene voldoende controleren om zeker te zijn dat die informatie correct is. 

De wijze waarop deze controle moet worden uitgevoerd, is tevens verder verduidelijkt in een circulaire van de FSMA.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/02/2023