Welke formaliteiten moet ik vervullen om te starten als zelfstandige?

Er zijn een aantal standaardformaliteiten die van toepassing zijn voor de meeste beroepen. Deze gelden zowel voor starters in hoofd- als in bijberoep. 

1. Open een zichtrekening

Als zelfstandig handelaar of vakman moet je een zichtrekening hebben bij een in België gevestigde bank. Bijvoorbeeld KBC. De rekening moet op jouw naam staan.

2. Check of je vergunningen nodig hebt voor je inschrijving?

Om van start te gaan in bepaalde sectoren, heb je als ondernemer een vergunning nodig. Ga na welke vergunningen dat zijn. 

3. Schrijf je in bij het Ondernemingsloket

Als starter van een handels- of ambachtsonderneming of als vrij beroeper ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dit geldt zowel voor handelaars, handelsvennootschappen en vrij beroepen. Een ondernemingsnummer vraag je aan via een erkend ondernemingsloket zoals Liantis ondernemingsloket, partner van UNIZO.

4. Activeer je btw-status

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Ook hiervoor kan je terecht bij Liantis ondernemingsloket. Op dit moment dien je het btw-stelsel aan te geven waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz. Een onderneming moet nagaan of de geleverde diensten of goederen al dan niet in het btw-wetboek omschreven staan en je onderneming bijgevolg al dan niet btw-plichtig bent.

5. Check of je andere vergunningen of een registratie nodig hebt voor je activiteiten

Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz. Ook voor dienstverlenende beroepen gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsinstituut. Meer info hierover vind je bij Liantis ondernemingsloket.

6. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige in hoofd- én bijberoep, moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die je moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. Je kan hiervoor terecht bij Liantis sociaal verzekeringsfonds.

7. Sluit je aan bij een ziekenfonds

Om in orde te zijn met je ziekteverzekering is ook een aansluiting bij een ziekenfonds nodig. Als je al aangesloten bent, meld je een wijziging van jouw statuut.

8. Richt je een vennootschap op?

Voor het oprichten van een vennootschap: meer info of via onze partner Liantis

9. Ga je met personeel van start?

Voor het aanwerven van personeel: meer info of via onze partner Liantis

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/02/2023

Wat zijn de formaliteiten bij de oprichting van een vennootschap?

Wanneer je start met een vennootschap, gelden er naast de standaardformaliteiten een aantal extra verplichtingen.

Financieel plan
Een financieel plan is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van jouw onderneming en is een onderdeel van het ondernemingsplan. Als je een vennootschap wil oprichten moet je een financieel plan voor de eerste twee jaar van de vennootschap (laten) opmaken. Je moet het overmaken aan de notaris bij het opstellen van de oprichtingsakte. Bij faillissement binnen de eerste drie jaar na de oprichting zal de rechter dit financieel plan opvragen bij de notaris. Als dan blijkt dat onvoldoende vermogen werd voorzien voor de eerste 2 jaar van de activiteit, word jij als oprichter hoofdelijk verantwoordelijk gesteld voor de schulden van de vennootschap. De beperkte aansprakelijkheid wordt dan opgeheven. Het financieel plan is niet vereist voor een VOF (vennootschap onder firma) en voor een CommV.

TIP!

Met het gratis platform van UNIZO stel je begeleidt jouw financieel plan en ondernemingsplan op.

UNIZO Startersplatform

Oprichtingsakte
Een vennootschap wordt opgericht met een notariële akte. Daarbij moet je statuten opmaken die neergelegd worden bij de notaris. Deze zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een vennootschap op te richten op digitale wijze via het platform 'startmybusiness' van de federatie van notarissen. Je hoeft hierdoor geen fysieke vergadering meer vast te leggen met een notaris. De tussenkomst van een notaris blijft wel vereist. Een onderhandse akte (tussen de betrokkenen) volstaat evenwel voor een VOF en voor een CommV (behalve wanneer onroerende goederen worden ingebracht). Er is dan ook geen financieel plan en een bankattest vereist. Je moet in dat geval zelf zorgen voor de publicatie van de statuten.

Bankattest
De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest is een bewijs geleverd door de financiële instelling dat het vereiste oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de op te richten vennootschap.

Vennootschapsbijdrage & sociaal verzekeringsfonds
Als vennootschap ben je onderworpen aan de vennootschapsbijdrage en dien je je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Meer info vind je hiervoor bij Liantis sociaal verzekeringsfonds, partner van UNIZO.

De wet verplicht verder de vennootschappen bepaalde akten of documenten openbaar te maken vb. de oprichtingsakte, verandering van zetel, benoeming bestuurders, enz.

Heb je nog andere vragen over de opstart van je eigen onderneming?

Stel ze aan onze UNIZO Starterslijn!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/02/2023

Bent u ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen als kleinhandelaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Specifieke beroepskennis moet niet (meer) bewezen voor bepaalde gereglementeerde beroepen

Sinds 1 januari 2018 is in Vlaanderen geen specifieke beroepskennis meer vereist voor gereglementeerde beroepen en sinds 1 januari 2019 voor de bouwsector. Dit geldt zowel voor bestaande als startende ondernemers.

Over welke beroepen gaat het?

Voor een hele reeks beroepen was naast de basiskennis ook specifieke beroepskennis vereist om het beroep te mogen uitoefenen. Dat kon je meestal aantonen door middel van een opleiding en een bijhorend attest. 

Concreet is geen specifieke beroepskennis meer vereist voor: 

 • beroepen in de bouwsector
 • slager-groothandelaar,
 • beenhouwer-spekslager
 • droogkuiser-verver,
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer,
 • brood- en banketbakker,
 • kapper,
 • schoonheidsspecialist,
 • masseur,
 • voetverzorging,
 • opticien,
 • dentaaltechnicus,
 • begrafenisondernemer,
 • Beroepsbekwaamheden met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

Dat wil dus zeggen dat deze beroepen door iedereen uitgeoefend mogen worden, zonder dat hiervoor beroepskennis bewezen moet worden. 

Waarom is dit afgeschaft?

Er zijn verschillende redenen:

1. Door Europese regelgeving, mocht Vlaanderen niet langer dezelfde strenge voorwaarden opleggen aan EU-onderdanen wanneer die zich hier willen vestigen. De regels waren dus strenger voor Belgische onderdanen dan voor andere EU-onderdanen;

2. Europa heeft bovendien de aanval ingezet op vestigingswetgeving: recent deed de EU nog een voorstal met concrete vragen die elke overheid moet kunnen beantwoorden om een vestigingswetgeving te mogen behouden;

3. De vestigingswetgeving bepaalt enkel de startpositie, maar onder meer door de snelle evoluties binnen de betrokken beroepen, verzekert ze niet de kwaliteit op langere termijn;

Betekent dit nu dat er geen enkele controle meer is op de kwaliteit?

Dat is niet de bedoeling.

Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op andere manieren om te verzekeren dat wie het beroep uitoefent, dat met een bepaalde kwaliteit doet. De maatregelen die dat moeten garanderen, zullen dus van sector tot sector verschillen. Het kan gaan om controles door externen zoals FAVV, FAGG, kwaliteitslabels binnen sectoren, permanente opleiding, …

Is kennis van bedrijfsbeheer dan niet meer van belang als je een eigen zaak wil runnen?

Een goede kennis bedrijfsbeheer blijft cruciaal! Zelf blijft UNIZO daarom volop starters en jonge ondernemers op weg helpen met zeer praktijkgerichte trajecten voor het opmaken van uw ondernemingsplan / businessplan: check het hier .

Heb je bijkomende vragen?

Aarzel dan niet om de UNIZO Ondernemerslijn te contacteren, via ondernemerslijn@unizo.be, via het gratis nummer 02 21 22 678 of via de chat op deze website.

Je wil zelfstandige worden... maar hoe begin je daaraan?

Bij UNIZO helpen we je de opstart van je eigen zaak goed voor te bereiden én onderzoeken we samen de haalbaarheid van je ondernemersidee.

Schrijf je in voor traject Starten

En vergroot je slaagkansen als succesvol ondernemer!

Ga zeker ook ten rade bij onze partner Liantis voor meer informatie.

Ik neem een kijkje

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/02/2023

Hoe zit het met de vestigingswet in Brussel?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Kan je met een strafblad een eigen zaak opstarten?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Kan je na een faillissement een eigen zaak opstarten?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Moet ik een Belgische domicilie hebben om een eenmanszaak in België te starten?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Ben ik verplicht om te werken met een boekhouder?

Neen, er is geen wettelijke verplichting om een boekhouder te nemen. Maar in de praktijk doe je dat natuurlijk best wel. Zeker als je verplicht bent om een dubbele boekhouding te voeren, werk je met een boekhouder. 

Als je geen dubbele boekhouding voert, kan je in principe zelf alle nodige formaliteiten verzorgen, maar let op: het houden van een correcte boekhouding is wél een wettelijke verplichting. Dus als je dat zelf doet, zorg je er best voor dat je geen fouten maakt. 

Er zijn evenwel nog tal van andere redenen om te werken met een goede boekhouder. Denk maar aan verplichtingen die je misschien zelf nog niet kent (zoals optimalisatie, het UBO-register, of bepaalde wettelijke verplichtingen als je een vennootschap hebt). 

Een goede boekhouder vind je op de website van het ITAA

Zoek je een goed boekhoudpakket? Als UNIZO-lid krijg je korting op Dexxter.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/05/2023

Verplichtingen in de kinderopvang

In de sector kinderopvang zijn er bepaalde verplichtingen wat betreft de organisatievorm.

Een organisator die de subsidie inkomenstarief ontvangt en meer dan één locatie heeft, is verplicht een organisatievorm met rechtspersoonlijkheid te hanteren. Meer informatie hierover kan je terugvinden in dit webinar.

Voor bestaande organisatoren geldt een overgangsmaatregel tot 1 april 2021. Voor andere organisatoren zijn er geen verlichtingen wat betreft de ondernemingsvorm van de organisatie. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 03/03/2023

Nuttig voor jou