Verschil tussen zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep

Goed om weten: De tijd die je als bijberoeper aan je zelfstandige activiteit besteedt of het inkomen dat je er uit haalt, speelt op zich geen rol. Je kan gerust meer verdienen met je zelfstandig bijberoep dan met je activiteit als loontrekkende.

Er zijn ook een aantal verschillen naargelang je je activiteit uitoefent in hoofdberoep, bijberoep, als meewerkende echtgenoot of als gepensioneerde.

Als de zelfstandige activiteit je voornaamste of enige bezigheid is, dan ben je zelfstandig in hoofdberoep.

Als je naast je zelfstandige activiteit loontrekkende of ambtenaar bent, kan je eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep, indien voldaan is aan een voorwaarde met betrekking tot de duur van de geleverde prestaties.

 • Als loontrekkende volstaan prestaties van minstens 235 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), gepresteerd binnen een contract met minstens een halftijdse tewerkstelling. Er moet ook een arbeidscontract zijn op het begin en het einde van elk kwartaal.
 • Voor een activiteit als ambtenaar volstaat ditzelfde uurrooster gepresteerd gedurende minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar.
 • Als contractueel lesgever volstaat een prestatie van 235 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), rekening houdend de uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie en vakantiedagen. Vraag steeds een werkloosheidsuitkering aan. Periodes waarin u werkloosheidsuitkeringen genoot tellen mee voor de 235 uur, net zoals periodes waarin de uitkering geweigerd werd omwille van de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteit.
 • Voor de vast benoemde lesgever geldt daarentegen een criterium van 6/10de van een volledig uurrooster, er moeten minstens prestaties van 282 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week) gepresteerd worden en minstens 8 maanden of 200 dagen tewerkstelling op jaarbasis.

Werk je niet in een 38-uren week, dan kan het vereiste aantal gepresteerde uren per kwartaal volgens de regel van drie berekend worden.

Je zal ook als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden wanneer je naast je zelfstandige activiteit je pensioenrechten als loontrekkende vrijwaart.

Het effect van hoofd- of bijberoep op je bijdragen is dat je, als hoofdberoep, geacht wordt minstens een bepaald inkomen te hebben. Ook als je in feite minder verdient, wordt je bijdrage toch op dit bedrag berekend. Je betaalt dan ook steeds minstens de minimumbijdrage.

Voor zelfstandigen in bijberoep gelden dezelfde percentages, maar dan pas vanaf een bepaald inkomen. Verdien je minder, dan hoef je geen bijdragen te betalen. Indien je bijdrage als zelfstandige in bijberoep minstens even hoog is als de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bekom je eigenlijk vanuit je bijberoep dezelfde sociale rechten als een hoofdzelfstandige. Dit is in feite enkel voordelig voor extra pensioenuitkeringen, in die mate dat een onvolledige loopbaan hiermee kan aangevuld worden. De meeste andere sociale rechten geniet je immers vanuit je loontrekkende activiteit.

Bereken je sociale bijdragen

Naast het meest voorkomende onderscheid tussen hoofd- of bijberoep, zijn er ook nog enkele uitzonderingscategorieën zoals de meewerkende echtgenoten, de gepensioneerden, en de zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep. Hier komen we verder op terug.

Ten slotte moet bij de wettelijke bijdrage een bedrag toegevoegd worden voor de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds. Deze beheersbijdragen worden berekend als percentages op de sociale bijdragen.

Meer info: Liantis sociaal verzekeringsfonds

Bekijk ook de podcast 'startschot voor starters' van KBC

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Je maakt de overstap van bijberoep naar hoofdberoep: wat betekent dat voor je sociale bijdragen?

Je bent zelfstandige in bijberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar. Geef je deze job op om meer tijd te hebben voor je zelfstandige activiteit, dan word je zelfstandige in hoofdberoep.

Doorgaans zullen je sociale bijdragen stijgen, omdat je als hoofdberoeper minstens een minimumbijdrage van € 751,25 per kwartaal betaalt. In ruil daarvoor verwerf je sociale rechten zoals de terugbetaling van gezondheidszorgen, ziekte-uitkeringen en pensioen.

Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage van € 751,25 per kwartaal.  Ben je daarentegen al minstens 3 volle jaren actief als zelfstandige? Dan blijft je voorlopige bijdrage, ondanks je overstap naar hoofdberoep, doorlopend berekend op je inkomen van 3 jaar geleden. Hou er rekening mee dat je tijdens de kwartalen in hoofdberoep minstens een minimumbijdrage van € 751,25 per kwartaal (berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van €  14.658,44) betaalt.

Met ingang van 1 april 2022 kunnen primostarters de eerste vier kwartalen waarin ze zelfstandige in hoofdberoep zijn lagere sociale bijdragen betalen. De verlaagde minimumbijdrage is afhankelijk van je inkomen:

 • Een verminderde voorlopige bijdrage van 387,95  euro per kwartaal, op voorwaarde dat je netto belastbaar inkomen lager ligt dan 7.569,70 euro;
 • 20,5 % op het gedeelte van de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan € 7.569,70.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige. In dat kwartaal betalen ze een sociale bijdrage van € 287 in plaats van € 387.

Belangrijk: om gebruik te kunnen maken van deze verminderde voorlopige bijdrage mag je gedurende de 5 jaren (ofwel 20 kwartalen) voorafgaand aan het begin van je activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot geweest zijn.

Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op basis van je inkomen van het jaar zelf, rekening houdend met bovenstaande minimumdrempels.

Verwacht je een stijging van je inkomen nu je je volledig focust op je zelfstandige activiteit? Dan kan je er onmiddellijk voor kiezen om een hogere voorlopige bijdrage te betalen. Zo hoef je in de toekomst geen hoge regularisatiebijdrage op te hoesten.

Meer info? Check www.liantis.be

CONCLUSIE
 • Je verwerft sociale rechten als zelfstandige
 • In ruil daarvoor betaal je (minstens) een minimum aan sociale bijdragen
 • Om de overstap te vergemakkelijken wordt de minimumbijdrage voor startende zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste 4 kwartalen verlaagd vanaf 1/4/2022
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige. In dat kwartaal betalen ze een sociale bijdrage van € 287 in plaats van € 387. Deze maatregel geeft uitvoering aan het luik "zelfstandigen" van de eenmalige taxshift om de koopkracht te verhogen.
TIP
 • Breng je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van je overstap naar zelfstandige in hoofdberoep.
 • Informeer ook bij je ziekenfonds en je kinderbijslagfonds naar de gevolgen ervan.
 • Voortaan kan je trouwens ook sparen voor een vrij aanvullend pensioen!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Wat betekent gelijkstelling bijberoep?

'Gelijkstelling met bijberoep' is een regeling waarbij zelfstandigen in hoofdberoep, onder voorwaarden, minder sociale bijdragen betalen. 

Wat zijn de voorwaarden voor een gelijkstelling met bijberoep? 

 • Je bent gehuwd (niet wettelijk samenwonend) met een werknemer. 
 • Je geniet van een overlevingspensioen.
 • Je bent een vastbenoemde leerkracht met een tewerkstelling tussen 50% en 60%. 
 • Bijkomende voorwaarde is dat je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige maximaal 7 678,69 euro mag zijn. 

Wat is het voordeel van een gelijkstelling met bijberoep? 

Het voordeel van 'gelijkstelling bijberoep' is dat er minder sociale bijdragen betaald moeten worden. 

Je bent vrijgesteld van sociale bijdragen als je op jaarbasis minder dan 1.621,72 euro verdient. Als het inkomen tussen 1.621,72 euro en 7.678,69 euro ligt dan betaal je verminderde sociale bijdragen. Als je meer dan 7.678,69 euro verdient, dan betaal je onmiddellijk minstens de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep.

Wat is het nadeel van een gelijkstelling met bijberoep? 

Het nadeel van een 'gelijkstelling met bijberoep' is dat je als zelfstandige geen sociale rechten opbouwt. Dit kan immers pas wanneer je sociale bijdragen minstens zo hoog zijn als de minimumbijdragen van een hoofdberoep. Je zal dan ook geen recht hebben op bijvoorbeeld een pensioen en/of uitkeringen. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Heeft u recht op vakantie als u van zelfstandige in hoofdberoep overschakel naar bijberoep?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

U heeft tot twee jaar geleden vast in dienst gewer ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Als u overschakelt van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep, kan u dan de vakantiedagen die u als werknemer had laten uitbetalen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Gezien het systeem voor zelfstandigen volledig los ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Zo kan je voorlopige sociale bijdragen voortaan beter afstemmen op je werkelijke inkomsten

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Jouw sociale bijdrage optimaliseren? Het goed b ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.