Overzicht van de regeling studentenarbeid of jobstudenten

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Welk loon moet betaald worden aan jobstudent?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Welke voordelen voor het aanwerven van jongeren (<25 jaar)?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Jongeren laten leren op uw bedrijfsvloer: nieuwe regels inzake “duaal leren”

Het onderwijslandschap is in volle transitie. Naast de modernisering van het secundair onderwijs is een ander fenomeen zich aan het ontwikkelen, namelijk de volwaardige alternatieve leerweg van het duaal leren.

Wat is duaal leren?

Duaal leren is wat voorheen gekend was als de systemen van leren en werken, wat op zijn beurt beter gekend was onder de noemers leertijd (vroegere leercontract), het DBSO (deeltijds beroeps secundair onderwijs) of ILW (industrieel leerlingenwezen).

Het opzet is eenvoudig. In plaats van de schoolbank wordt de bedrijfsvloer de plaats waar de jongere de meerderheid van zijn competenties leert. Dat heeft heel wat voordelen, want jongeren:

 • krijgen een realistisch beeld van de job;

 • kunnen op een realistische werkvloer competenties opdoen;

 • kunnen leren door gebruik te maken van de laatste technologie;

 • kunnen op een alternatieve, maar volwaardige, wijze leren.

Niet enkel voor scholen en jongeren, ook voor bedrijven is dit een interessante piste. Er zijn terugverdieneffecten verbonden aan het werken met jongeren in duaal leren. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om de juiste competenties aan de jongere te bezorgen, die nadien een potentiele werknemer wordt.

Wat verandert er vanaf 1 september 2016?

Hoeveel jongeren mogen er opgeleid worden in uw zaak?

Voortaan mogen er per vestigingsplaats niet meer jongeren in opleiding zijn dan dat er werknemers verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Wanneer een onderneming geen werknemers met een arbeidsovereenkomst heeft, mag deze maximaal 1 jongere gelijktijdig opleiden.

Daarenboven zal nog een beperking opgelegd worden van het aantal jongeren dat per mentor mogelijk is. Dit dient nog verder te worden uitgeklaard en zal worden beslist door het sectoraal partnerschap, of bij het ontbreken ervan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Met welk contract kan u jongeren opleiden in uw zaak?

Met ingang van 1 september 2016 zijn er nieuwe overeenkomsten van toepassing binnen het duaal leren. Dit betekent dat voor de verschillende systemen (Leertijd, DBSO, ILW) er nog slechts 2 contracten overblijven, met een uitzondering voor de social profit.

Indien contracten zijn afgesloten voor 1 september 2016, blijft de oude regeling op deze contracten lopen. Het onderscheid tussen beide contracten wordt gemaakt door het gemiddeld aantal uren die effectief gepresteerd worden op de werkvloer.

Vanaf gemiddeld 20u per week op (school)jaarbasis gepresteerd worden, valt de jongere onder de overeenkomst alternerende opleiding (OAO). In dat geval zal de onderneming een leervergoeding moeten betalen. De Vlaamse Regering besliste dat deze leervergoeding afhankelijk is van het jaar waarin de jongere zit. De vergoeding ziet er als volgt uit, indien de jongere een standaard traject volgt::

 • 1ste jaar: 29 % van het GGMMI of 443,30 € per maand
 • 2de jaar: 32 % van het GGMMI of 490,30 € per maand
 • 3de jaar: 34,5 % van het GGMMI of 528,60 € per maand

Wanneer de grens van gemiddeld 20u per week op (school)jaarbasis niet gehaald wordt, zal er sprake zijn van een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). Bij dit type van overeenkomst dient er geen vergoeding te worden betaald. Maar leert de jongere in kwestie ook niet de meerderheid van zijn competenties op de werkvloer.

Voor beide overeenkomsten werden modelovereenkomsten voorzien. Deze kunnen hier gedownload worden:

Model overeenkomst van alternerende opleiding

Stageovereenkomst van alternerende opleiding

Moet u erkend worden als leerwerkbedrijf?

Waar er vandaag, afhankelijk van het systeem, al dan niet een erkenning noodzakelijk was voor het leerwerkbedrijf, is dit met ingang van 1 september 2016 een verplichting voor alle systemen van leren en werken.

Om erkend te worden, moet de onderneming voldoen aan een aantal voorwaarden en een procedure doorlopen om erkend te worden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

De stagebonus: een premie als u jongeren opleidt of tewerkstelt in uw zaak

Een jongere uit een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.  Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een stagebonus krijgen.  

Hoeveel bedraagt de stagebonus?

De leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst wordt aangevraagd bepaalt het bedrag:

 • Reguliere stagebonus (de jongere is jonger dan 18 jaar bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 € bij uw 1e toekenning

  • 500 € bij uw 2e toekenning 

  • 750 € bij uw 3e toekenning. 

 • Verruimde stagebonus (de jongere is 18 jaar of ouder bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 € bij de 1e en 2e toekenning

Enkel als de jongere jonger dan 18 jaar was bij de eerste goedgekeurde aanvraag en de jongere voor het derde schooljaar bij dezelfde werkgever voor minstens drie maanden opgeleid werd, is er recht op een stagebonus van 750 euro. In alle andere gevallen is er recht op een stagebonus van 500 euro.

Je kan per jongere maximaal 3 stagebonussen aanvragen. 

Voorwaarden voor de initiële aanvraag

De volgende voorwaarden gelden zowel voor regulieren als de verruimde stagebonus: 

 1. De jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
 2. In het schooljaar waarvoor de aanvraag geldt, werd de jongere minstens 3 maanden opgeleid;
 3. De onderneming en jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding  
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)  

Hoe dient u een aanvraag tot betaling in?

U dient de stagebonus ten laatste op 31 december aan te vragen na het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen.
U kan het aanvraagformulier op 2 manieren bezorgen aan het departement:

 • Per mail: U kan een aanvraag tot betaling indienen via startenstagebonus@vlaanderen.be. Bij een indiening per mail krijgt u altijd een ontvangstbevestiging van het Departement WSE.
 • Per post stuurt u de aanvraag op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Het Departement Werk en Sociale Economie laat u binnen de 4 maanden weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd. 
Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet betaald. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan u ook van een fiscaal voordeel genieten.

Vanaf 1 januari 2020 werd het fiscaal voordeel voor de stagebonus afgeschaft in de vennootschapsbelasting (vanaf het aanslagjaar 2021, voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020). Sindsdien is er voor de stagebonus enkel nog een fiscaal voordeel in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen.

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus:  

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin:  
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren  
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.  

Meer info?
Bezoek de website van de Vlaamse overheid.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Hoe zonder brokken met studenten werken?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Op welke betaalde feestdagen heeft een jobstudent recht?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Problemen met een jobstudent? Kan je het contract vroegtijdig stopzetten?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Hoe personeelstekort opvangen: flexi-job, interim of jobstudent

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;