Wat voor werknemer kan u aanwerven?

In principe kan in België elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is, personeel aanwerven en zich dus werkgever noemen. Een werknemer is dan iemand die zich verbindt om tegen loon en onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

Er zijn in totaal meer dan 30 werknemersstatuten, waarvan de belangrijkste de arbeiders en de bedienden zijn.  Maar ook dienstboden, huispersoneel, leercontracten en jobstudenten komen vaak voor. We beperken ons hier verder tot het vast aanwerven van een arbeider of bediende, tot nader order nog steeds verschillende statuten, gebaseerd op  ‘handenarbeid’ of ‘hoofdarbeid’.

Zeker in bepaalde beroepen (bakkers, kappers…) werken veel zelfstandigen met een leercontract: een speciaal contract waardoor jongeren van 15 tot 18 jaar, naast hun algemene vorming, ook praktische ervaring kunnen opdoen om later al dan niet zelfstandig dit beroep uit te oefenen. De loonkost van een leerling is aanzienlijk lager dan die van een gewone werknemer, maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen en werken onder toezicht van een leersecretaris.  Info: www.leertijd.be.

Een interessante en nog te weinig gebruikte formule is de IBO, de individuele beroepsopleiding op de werkvloer, onder toezicht van de VDAB.  U betaalt daarvoor geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding. Maar als de opleiding, die 1 tot 6 maanden kan duren, succesvol wordt afgerond, bent u wel verplicht om de werknemer onmiddellijk een contract voor onbepaalde duur te geven en hem minstens even lang in dienst te houden als de duur van de opleiding.  Info: www.vdab.be/ibo.

Opgelet: mensen die niet onder uw gezag werken, zoals een zelfstandige, kunt u uiteraard niet als werknemer aanwerven.

Een gepensioneerde kan wel, maar die mag maar tot een bepaalde inkomensgrens bijverdienen, anders wordt het pensioen verminderd met het percentage waarmee het grensbedrag van de toegelaten arbeid wordt overschreden of zelfs helemaal geschorst. Sinds 2015 mogen gepensioneerden die ofwel een loopbaan van 45 jaar hebben, ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, onbeperkt bijverdienen. Info: Mag ik nog bijverdienen als ik op pensioen ben? | RSVZ

Uw echtgenote kan als werknemer werken, als een gezagsrelatie kan worden aangetoond.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Hoe kies je geschikt personeel?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Welke verplichtingen heb je als je (voor het eerst) personeel aanwerft?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Strijd tegen discriminatie bij aanwerving: Wat houden de Brusselse praktijktesten juist in?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Het statuut van de werknemer in de kinderopvang

In onderstaande kennisclip kom je meer te weten over het statuut van een werknemer in de kinderopvang. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer.

Het statuut werknemer in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Werken met vrijwilligers in de kinderopvang

Naast je vaste personeelsleden zou je ook kunnen werken met vrijwilligers voor bepaalde taken. Denk maar een aan wekelijks voorleesmoment of wat extra hulp bij een uitstap. In dit geval zijn er een aantal voorwaarden die je in het achterhoofd dient te houden. Alles over het statuut van vrijwilliger in de kinderopvang kom je te weten in onderstaande kennisclip.

Het statuut vrijwilliger in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Kan ik asielzoekers inschakelen in mijn onderneming?

Asielzoekers zijn mensen die een aanvraag om internationale bescherming indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om erkend te worden als vluchteling, zoals gedefinieerd in de Conventie van Genève. Een asielzoeker moet zich, na de aanmelding bij de Dienst Vreemdelingenzaken, aanmelden bij het gemeentebestuur van de woonplaats (bijvoorbeeld waar het opvangcentrum is gelegen). 
  
Het gemeentebestuur overhandigt de asielzoeker een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) met een geldigheidsduur van 4 maanden én kan telkens 4 maanden verlengd worden Deze oranje kaart is het verblijfsdocument van de asielzoeker. 
  
Na een wachtperiode van 4 maanden, heeft de asielzoeker van rechtswege recht om te werken, tenzij hij/zij in die periode al een betekening heeft ontvangen van een weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  Asielzoekers die dus nog maar pas hun asielaanvraag hebben ingediend, komen nog niet in aanmerking voor aanwerving. Of een asielzoeker mag werken of niet, is terug te vinden op die oranje kaart.  
 
  
Op de dag dat de beslissing door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt betekend, vervalt het recht op arbeid: 
•    Ofwel is er een negatieve beslissing en dan vervalt het recht op verblijf en dus ook het recht op werken. 
•    Is de beslissing positief, dan is de asielzoeker een erkend vluchteling en is er geen bijkomende arbeidsvergunning meer vereist. 
  
In het geval van een negatieve beslissing is het dus van groot belang dat je hier als werkgever kennis van hebt, anders stelt je iemand illegaal tewerk. 
 
Eens een asielzoeker zijn erkenning als erkend vluchteling heeft, geniet hij/zij als erkend vluchteling van dezelfde rechten (en plichten) als een Belg. Op vlak van tewerkstelling of het starten van een eigen zaak, zijn er geen bijkomende voorwaarden. 
  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/09/2023

Tools

Nuttig voor jou