Wat voor werknemer kan u aanwerven?

In principe kan in België elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is, personeel aanwerven en zich dus werkgever noemen. Een werknemer is dan iemand die zich verbindt om tegen loon en onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten.

Er zijn in totaal meer dan 30 werknemersstatuten, waarvan de belangrijkste de arbeiders en de bedienden zijn.  Maar ook dienstboden, huispersoneel, leercontracten en jobstudenten komen vaak voor. We beperken ons hier verder tot het vast aanwerven van een arbeider of bediende, tot nader order nog steeds verschillende statuten, gebaseerd op  ‘handenarbeid’ of ‘hoofdarbeid’.

Zeker in bepaalde beroepen (bakkers, kappers…) werken veel zelfstandigen met een leercontract: een speciaal contract waardoor jongeren van 15 tot 18 jaar, naast hun algemene vorming, ook praktische ervaring kunnen opdoen om later al dan niet zelfstandig dit beroep uit te oefenen. De loonkost van een leerling is aanzienlijk lager dan die van een gewone werknemer, maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen en werken onder toezicht van een leersecretaris.  Info: www.leertijd.be.

Een interessante en nog te weinig gebruikte formule is de IBO, de individuele beroepsopleiding op de werkvloer, onder toezicht van de VDAB.  U betaalt daarvoor geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding. Maar als de opleiding, die 1 tot 6 maanden kan duren, succesvol wordt afgerond, bent u wel verplicht om de werknemer onmiddellijk een contract voor onbepaalde duur te geven en hem minstens even lang in dienst te houden als de duur van de opleiding.  Info: www.vdab.be/ibo.

Opgelet: mensen die niet onder uw gezag werken, zoals een zelfstandige, kunt u uiteraard niet als werknemer aanwerven.

Een gepensioneerde kan wel, maar die mag maar tot een bepaalde inkomensgrens bijverdienen, anders wordt het pensioen verminderd met het percentage waarmee het grensbedrag van de toegelaten arbeid wordt overschreden of zelfs helemaal geschorst. Sinds 2015 mogen gepensioneerden die ofwel een loopbaan van 45 jaar hebben, ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, onbeperkt bijverdienen. Info: Mag ik nog bijverdienen als ik op pensioen ben? | RSVZ

Uw echtgenote kan als werknemer werken, als een gezagsrelatie kan worden aangetoond.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Hoe kies je geschikt personeel?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Welke verplichtingen heb je als je (voor het eerst) personeel aanwerft?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Strijd tegen discriminatie bij aanwerving: Wat houden de Brusselse praktijktesten juist in?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Personeel in de kinderopvang

Het in dienst nemen van personeel houdt meteen ook in dat je HR-management in orde moet zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij een correct loon ontvangen. Kinderopvang bevindt zich in paritair comité 331, maar de lonen en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de subsidietrap.

Lonen PC 331

Zoals in de meeste sectoren worden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en werkgevers. Dat is ook het geval voor de sector van de vergunde kinderopvang. Stel je mensen te werk in deze sector of ben je dat van plan, dan is het noodzakelijk dat je de afspraken kent en correct toepast:

  • Welke loonvoorwaarden zijn van toepassing op mijn personeel?
  • Welke minimumlonen zijn voor je werknemers van toepassing?
  • Moet je al dan niet eindejaarspremie betalen?
  • Moet je rekening houden met anciënniteit?

De loonvoorwaarden in de kinderopvang? Die ontdek je hier!

Let op! De bedragen vernoemd in het webinar werden ondertussen geïndexeerd! Ondertussen werden er ook reeds nieuwe stappen gezet in het groeipad.

Als nieuwe werkgever kan je genieten van een bijdragevermindering voor de eerste zes werknemers.

Het is belangrijk steeds de juiste lonen uit te betalen. Betaal je namelijk te veel, dan is dit voor de werknemer een verworven recht waar je niet onder uit kan. Win dus steeds advies in voordat je start met de betaling van lonen. Neem hiervoor contact op via infopunt@mentesvzw.be zodat je lonen nagekeken kunnen worden. 

Groeipad Trap 2b

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies. Vanaf 2018 werden er verschillende stappen gezet in het groeipad. Op 1 januari 2023 werd het groeipad afgerond. Sinds 1 januari 2023 er geen onderscheid meer tussen trap 2b en trap 2a en bevinden alle voorzieningen zich op trap 2.  

Je kan de barema’s die gelden vanaf 1 januari 2023 terugvinden via deze link

De geldende functieclassificatie in PC 331 kan je terugvinden in dit document

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met infopunt@mentesvzw.be of met jouw sociaal secretariaat. We helpen je graag verder. Lid van UNIZO? Dan kan je uiteraard contact opnemen via de UNIZO Ondernemerslijn.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 09/03/2023

Het statuut van de werknemer in de kinderopvang

In onderstaande kennisclip kom je meer te weten over het statuut van een werknemer in de kinderopvang. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer.

Het statuut werknemer in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Werken met vrijwilligers in de kinderopvang

Naast je vaste personeelsleden zou je ook kunnen werken met vrijwilligers voor bepaalde taken. Denk maar een aan wekelijks voorleesmoment of wat extra hulp bij een uitstap. In dit geval zijn er een aantal voorwaarden die je in het achterhoofd dient te houden. Alles over het statuut van vrijwilliger in de kinderopvang kom je te weten in onderstaande kennisclip.

Het statuut vrijwilliger in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Tools

Nuttig voor jou