Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen voor je werknemer.

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Fietsvergoeding

De federale regering kwam in het najaar van 2022 met de beslissing om de fietsvergoeding te veralgemenen. De regering wilde dat alle sectoren, los van bestaande CAO’s, een fietsvergoeding zouden moeten invoeren met een bedrag bepaald door de regering. UNIZO heeft zich hier hevig tegen verzet. Deze eenzijdige invoering zou een inbreuk zijn op de sectorale onderhandelingen en een aantasting van de evenwichten in de bestaande CAO’s. De sociale partners kregen daarom de tijd tot ten laatste 27 januari om een eigen akkoord uit te werken in de NAR. De sociale partners namen het heft in handen en kwamen overeen om dit te doen via een zogenaamde suppletieve CAO, die van toepassing zal zijn op die sectoren of bedrijven waar nog geen fietsvergoeding werd opgenomen in de geldende CAO. Voor veel sectoren en bedrijven verandert niets. Hun sectorale autonomie blijft gerespecteerd. Door het akkoord in de NAR kunnen de bestaande sector- en ondernemingscao’s integraal blijven bestaan, ook al zijn de voorwaarden anders of is het bedrag lager.  

Welke sectoren vallen eronder? 

De paritaire comités die nog geen regeling bij CAO hebben die voorziet in een specifieke vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets (onder meer PC 207, PC 306, PC 318…). Wie nog geen regeling heeft en niet gebonden wil zijn door de NAR CAO, heeft dus nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een eigen CAO fietsvergoeding af te spreken op sectorniveau. We denken hier in het bijzonder aan PC 333. Voor PC 335 is een uitzonderingsregeling voorzien aangezien dit een PC is die pas in werking is en dus nog niet de kans heeft gehad om een regeling uit te werken. Zij hebben nog tot 31/12/2023 om een eigen CAO te onderhandelen. 
 
En de andere paritaire comités? 
 
Deze cao’s blijven gewoon en ongewijzigd verder bestaan.
 
Wat houdt deze CAO nu concreet in? 

 • Er is een fietsvergoeding van 0,27 euro/km voor het jaar 2023 afgeklopt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, maar mag nooit hoger liggen dan het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag; Er is compensatiemechanisme voorzien voor de bedrijven. Werkgevers uit de sectoren waar nog geen fietsvergoeding bestaat, zullen gecompenseerd worden. 
 • De vergoeding gaat in de maand na het verschijnen van het compensatiemechanisme in het staatsblad en ten laatste op 1 mei 2023. Deze financiële compensatie is onontbeerlijk, want anders zal de cao onwettig moeten worden verklaard wegens een strijdigheid met de loonnormwet en de nulmarge; 
 • De vergoeding wordt afgetopt op maximaal 20 km enkele rit, dus maximaal 40 km per dag;
 • De vergoeding geldt voor werknemers die regelmatig met de fiets komen. Een werknemer die in de winter met de auto komt, maar in de zomer regelmatig fiets kan een vergoeding krijgen. Iemand die slechts enkele keren per jaar met de fiets komt zal niet in aanmerking komen;
 • Een werknemer die een verplaatsing doet met meerdere modi (bv. trein en fiets) kan een vergoeding krijgen voor elk van deze vervoermiddelen, op voorwaarde dat deze betrekking hebben op verschillende gedeelten van de woon-werkverplaatsing;
 • Paritaire Comités die werden opgericht na 1 januari 2020 en nog geen eerdere CAO afsloten vallen niet onder de regeling, op voorwaarde dat er voor 1 januari 2024 een CAO wordt afgesloten waarin een fietsvergoeding is opgenomen (PC335).  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 08/02/2023

Ben je verplicht om een fietsvergoeding te betalen van zodra een werknemer met de fiets naar het werk komt?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Hoeveel kilometervergoeding moet je betalen aan jouw werknemers?

Indien jouw werknemers voor beroepsdoeleinden hun eigen wagen gebruiken, wordt van jou als werkgever verwacht dat je deze kosten terugbetaalt. Dit is de zogenaamde kilometervergoeding.Aangezien het een vergoeding voor kosten betreft, is deze vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Met betrekking tot de wijze waarop je deze kosten terugbetaalt, heb je de keuze :

1. Terugbetaling van het juiste bedrag

Je kan het exacte bedrag van de gemaakte kosten terugbetalen aan de hand van stukken die jouw werknemer je voorlegt, zoals kastickets en facturen.

 • Aangezien het een vergoeding voor gebruik van de eigen wagen betreft, moet je ondermeer instaan voor de kosten van brandstof, onderhoud en autotaks. Het is niet steeds evident om de hoogte van deze kosten te bepalen.
 • Bij een eventuele controle zal je deze kosten moeten bewijzen. In het geval je meer terugbetaalt dan de werkelijke kosten, wordt de overschrijding als loon gekwalificeerd, met als gevolg dat er RSZbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

2. Terugbetaling van een forfaitair bedrag

Voor de terugbetaling van kosten heb je tevens de mogelijkheid om op regelmatige basis (bijvoorbeeld maandelijks met de uitbetaling van de lonen) een forfaitair bedrag terug te betalen.

Dergelijk forfaitair bedrag kan je zelf samenstellen. Wij wijzen u er op dat dit forfait moet overeenkomen met de werkelijke kosten. Indien je meer zou terugbetalen dan de reële kosten, wordt de overschrijding als loon gekwalificeerd.

De overheid heeft voor zijn ambtenaren een forfaitair bedrag vastgelegd voor de terugbetaling van de kosten die verband houden met het gebruik van de eigen wagen voor beroepsdoeleinden. Dit forfaitair bedrag is tevens van toepassing in de privésector.

 • Indien je dit forfaitair bedrag hanteert moet je de werkelijke kosten niet bewijzen. In het geval de werkelijke kosten dus minder bedragen dan het forfaitair bedrag loop je geen risico dat er een herkwalificatie als loon aan te pas komt.
 • Het betreft een forfaitair maximumbedrag. Dit wil zeggen dat indien de kosten meer zouden bedragen, je een hogere kostenvergoeding kan betalen mits je deze kosten bewijst. Bij gebrek aan bewijs zal de overschrijding als loon gekwalificeerd worden.
 • Dit forfaitair bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

Vanaf 1 juli 2020 bedraagt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3542 EUR per kilometer.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Is het interessant om de kosten van openbaar vervoer van uw personeel te betalen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Een fietsvergoeding voor een snelle elektrische fiets: is deze vrijgesteld van belastingen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Nuttig voor jou