10 mei 2022
Gent / Cursus / kmo

Workshop Financieel Management voor de kmo-ondernemer

Door betere financiële kennis en inzicht succesvol zijn.

Deze Workshop is een vaste waarde in het aanbod van de Ondernemersacademie. En een must voor elke zaakvoerder die een grondig inzicht wil hebben in de financiële gezondheid van zijn onderneming en eindelijk eens wil kunnen meepraten met de boekhouder. Ook de basisbegrippen van het boekhouden komen aan bod. Je maakt tot slot, korte metten met wanbetalers.

Voor wie?

Voor zelfstandige ondernemers en KMO- managers die hun financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering willen versterken.

  •  Je krijgt een grondige en praktijkgerichte opfrissing van de basisbegrippen uit het financieel management.
  •  Je bent goed voorbereid op gesprekken met je financiële raadsmannen (boekhouder, accountant, fiscaal raadgever, bankier).
  •   Je kan met kennis van zaken de financiële situatie van je bedrijf inschatten.

Programma
12u30: Ontvangst met broodjeslunch
13u00: Deel 1
15u30-15u45: pauze
16u00: Deel 2
18u: Einde

Sessies

Sessie 1: Basics vennootschapsrecht, fiscaliteit en dubbel boekhouden

• Inleiding in de vennootschapsvormen en -wetgeving

• Inleiding in de btw en vennootschapsbelasting
• De do's-and-don'ts van je bedrijfsadministratie

docenten: Jesse Annendijck en Johanna Waelkens, SBB Accounts & Adviseurs

10/05/2022 - 13:00 - 18:00
Sessie 2 : Mijn balans en resultatenrekening

• De onderdelen van de jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
• Interpretatie en analyse van de jaarrekening
• Bespreking belangrijkste ratio’s als graadmeter van financiële gezondheid
• Berekening en interpretatie ratio’s voor eigen vennootschap:
• Praktische toepassing van ratioanalyse/interpretatie jaarrekening

Docenten: Jesse Annendijck, SBB Accounts & Adviseurs

24/05/2022 - 13:00 - 18:00
Sessie 3 : Cash is king

• Het verschil tussen cash en winst
• Soorten cashflow
• Optimaliseren cashflow
• Opstellen kasstroomtabel voor eigen vennootschap

Docenten: Kirsten Buermans en Marleen De Win, SBB Accounts & Adviseurs

07/06/2022 - 13:00 - 18:00
Sessie 4 : Mijn financieel plan

• Wat is een financieel plan en wanneer heb je het nodig?
• Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan
• Overzicht van financieringsmogelijkheden
• Opstellen van een financieel plan in de praktijk

docenten: Kirsten Buermans en Marleen De Win, SBB Accounts & Adviseurs

21/06/2022 - 13:00 - 18:00