30% meer innovatiesteun naar Oost-Vlaanderen in 2020

Oost-Vlaanderen is koploper in Vlaanderen 

 

Oost-Vlaamse innovatieve bedrijven ontvingen in 2020 een totale innovatiesteun van 70,8 miljoen euro, ofwel 31% meer dan de 54 miljoen steun in 2019. Daarmee krijgt Oost-Vlaanderen het meeste innovatiesteun van alle provincies. Drie vierden van de Oost-Vlaamse innovatiesteun gaat naar kmo’s.

In 2020 hebben maar liefst 198 Oost-Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is een derde meer dan in 2019 (149 gesteunde Oost-Vlaamse bedrijven). In heel Vlaanderen kregen bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun, een derde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Minister Hilde Crevits zopas bekendmaakte.

Forse stijging: 31% meer innovatiesteun in vergelijking met 2019

Aan 198 goedgekeurde Oost-Vlaamse innovatieprojecten werd in 2020 door de Vlaamse overheid een recordbedrag van 70,8 miljoen euro toegekend. Het steunbedrag nam hiermee 31% toe in vergelijking met 2019. In Vlaanderen gaat het over een totaal bedrag van 267,5 miljoen euro, ook een forse stijging tegenover de 200 miljoen in 2019 (+33%). De coronacrisis betekende dus zeker geen rem op de innovatie in onze provincie en in de rest van Vlaanderen.

Meer steun naar kmo’s dan naar grote ondernemingen

Van de 70,8 miljoen euro innovatiesteun in 2020 in Oost-Vlaanderen gaat er 76%, oftewel ruim €53,4 miljoen naar kleine en middelgrote bedrijven1 en 17,2 miljoen euro naar grote bedrijven. Voor het 5e jaar op een rij gaat in Oost-Vlaanderen meer innovatie steun naar kmo’s dan naar grote bedrijven.De coronacrisis bleek in elk geval hét uitgelezen moment om een vernieuwend idee vast te pakken en uit te werken, zowel bij kmo’s als bij grote bedrijven.

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: “Nergens ontvingen ondernemingen meer innovatiesteun dan in Oost-Vlaanderen. Niet toevallig, want Oost-Vlaanderen is dé provincie waar innovatie hoog op de agenda staat bij heel wat spin-offs van de universiteit en hogescholen, en bij start-up en scale-ups, maar ook klassieke KMO’s vinden steeds meer de toegang naar innovatie .De voorbije maanden zijn ongemeen hard geweest voor onze bedrijven en onze economie. Toch zien heel wat ondernemers - van klein tot groot - ook kansen in die moeilijke momenten. ‘We innoveren ons uit de crisis’ is dus meer dan een slogan. Het is voor heel wat ondernemers een manier om het heft in handen te nemen en om zo ook de Oost-Vlaamse economie te helpen heropleven. Innovatie zal zeker een motor zijn om de relance op gang te trekken.”

Nieuwe innovatiesubsidie voor prille starters

Minister Crevits maakte bij de communicatie van deze innovatiecijfers ook bekend dat er in februari een nieuwe steunmaatregel komt om starters nog beter te kunnen ondersteunen. Het gaat om starters die nog niet ver genoeg staan om financiers of klanten te overtuigen, maar wel voorloper zijn in hun sector. Meer bepaald zullen in heel Vlaanderen een 50-tal starters steun en begeleiding kunnen krijgen. De starters moeten een vooruitzicht hebben van minstens 5 voltijdse personeelsleden binnen 5 jaar.

De steun is een vergoeding voor minstens één voltijds personeelslid voor een jaar, in de praktijk gaat men uit van 50.000 euro. De maatregel komt er in samenwerking tussen de minister en volgende organisaties: VLAIO, Agoria, Sirris, Imec, UNIZO, VOKA, Netwerk Ondernemen, Start-it@KBC, Birdhouse en Fanders’ DC. Met deze nieuwe steun wilt de minister innovatieve start-ups aanmoedigen en de introductie van nieuwe technologieën en methodes in Vlaanderen versnell
 

Het Gentse bedrijf Bosaq, actief in duurzame drinkwateroplossingen, maakte
gebruik van de Vlaamse innovatiesteun.

CEO Jacob Bossaer vertelt: “De innovatiesteun is voor BOSAQ cruciaal geweest om onze startup te lanceren. Bij de eerste aanvraag 3 jaar geleden was BOSAQeen 2-mans bedrijf. Door de steun van Vlaio hebben wij ondertussen een groei
doorgemaakt naar een 12-tal medewerkers en zijn er nog 4 open vacatures. Het resultaat van de verschillendeinnovatietrajecten en gekoppelde steun is niet alleengroei maar ook 2 aangevraagde patenten, een 3e in ontwerpfase ennog 3 andere in opbouwfase. BOSAQ heeft dus de steun rechtstreeks kunnen omzetten in werkgelegenheid en ontwikkeling van Intellectueel eigendom, cruciaal in ons verhaalvan duurzame groei met focus op sociale impact
”.

En ook bij Anglo Belgian Corporation in Gent maken ze gebruik van de: Vlaamse innovatiesteun:

"De Vlaio subsidie laat ABC toe om een nieuwe motor te ontwikkelen die lichter is, meer vermogen levert voor dezelfde afmetingen, lagereemissies en verbruik heeft en op meerdere types brandstof kan draaien, inclusief vonk-ontsteking. Kortom, een motor die de voordelen combineertvan een high-speed, met de betrouwbaarheid en duurzaamheid van eenmedium-speed. Deze nieuwe motor zal toonaangevend zijn in de markt envoorbereid om te draaien op de brandstoffen van de toekomst, zoals waterstof en methanol." klinkt het bij Koen Christianen (R&D manager) en Ewout Vandamme (Director M&A)