Aanpassingen mobiliteitsplan moeten ondernemers weer zuurstof geven.


UNIZO is tevreden met de aanpassingen aan het mobiliteitsplan die het Gentse stadsbestuur vandaag bekend heeft gemaakt. De werkgeversorganisatie gaf 36 verbetersuggesties door aan de Stad, waarvan er op het eerste gezicht drie kwart werden toegepast. Vooral met de verlaging van de parkeertarieven en de interventiekaart voor aannemers komt de Stad Gent tegemoet aan de noden van de ondernemers. Toch benadrukt UNIZO dat er nog altijd werk aan de winkel is.   

Uit de UNIZO-enquête vorig jaar en uit de bevraging van de focusgroepen dit jaar kwamen dezelfde resultaten: de ondernemers ondervinden meer last dan de bewoners van de gewijzigde circulatie, van het parkeerbeleid en van de negatieve perceptie rond de bereikbaarheid van de stad. UNIZO deed daarom een resem aanbevelingen aan de Stad Gent en is nu ook tevreden dat er heel wat punten ter harte genomen zijn.  

 Waarmee is UNIZO tevreden?  

  • De verlaging van de parkeertarieven. De verlaging van de parkeertarieven in de ondergrondse parkeergarages was een belangrijk strijdpunt voor UNIZO. Dat er een verlaging komt is goed nieuws en een belangrijk signaal van het stadsbestuur. De consument werd immers afgeschrikt door de hoge tarieven. 

  • Een interventiekaart voor aannemers. UNIZO ijvert al jaren voor deze maatregel. De kaart maakt het voor aannemers en andere ondernemers mogelijk om op bepaalde plaatsen te parkeren aan een vast tarief per maand.  

  • De positieve bereikbaarheidscampagne die in april van start gaat. Eén van de grootste problemen waarmee de stad kampt is de negatieve perceptie. UNIZO pleitte daarom voor een positieve campagne zodat de consument de weg terugvindt naar de binnenstad. Ook de nood aan betere signalisatie is prangend. UNIZO kijkt dan ook uit naar de duidelijkere signalisatie die de Stad beloofd heeft.  

Waar blijft UNIZO nog op haar honger zitten?  

  • Uit de bevragingen van de afgelopen maanden bleek dat heel wat ondernemers te kampen hebben met omzetverlies. UNIZO hoopt dat de maatregelen die de Stad de komende maanden zal nemen het vertrouwen naar de consument terug kunnen herstellen.

  • Heel wat ondernemers hebben het gevoel te weinig betrokken te zijn in het proces.  "De stem van de bewoner wordt meer gehoord dan die van de ondernemer", klinkt het. UNIZO vraagt daarom nog meer inspraak van de ondernemers bij het bepalen van het mobiliteitsbeleid. Het zijn de ondernemers die van Gent de aantrekkelijke stad maken die ze is. Hun gewicht moet dan ook voldoende wegen op het beleid. 

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: "De stad van de toekomst is een stad die verbindend werkt en die economie aan duurzaamheid koppelt. Gent moet terug het imago krijgen van de stad waar het aangenaam wonen, ondernemen, werken, winkelen en studeren is. Een slim en performant mobiliteitsplan kan daarin een belangrijke rol spelen. De ondernemers uit Gent en omgeving waren al enige tijd vragende partij voor een aantal intelligente bijsturingen. We zien dat de stad Gent hier nu op vraag van UNIZO een stuk aan tegemoetkomt."