Bevraging focusgroepen bevestigt UNIZO-enquête: dringend nood aan aanpassingen circulatieplan 

De bevraging over het circulatieplan die de stad Gent organiseerde bij enkele focusgroepen, bevestigt wat al bleek uit de enquête van UNIZO in oktober: er is nood aan een herziening van bepaalde punten, het parkeerprobleem moet aangepakt worden en er moet sterker ingezet worden op signalisatie en communicatie.  
 
UNIZO lanceerde in oktober vorig jaar een enquête onder de Gentse ondernemers waarin gepeild werd naar de tevredenheid over het nieuwe mobiliteitsplan.  Uit de resultaten bleek dat vooral parkeren, de signalisatie en perceptie van slechte bereikbaarheid de grote pijnpunten zijn. UNIZO stelde daarom een waslijst met adviezen en verbetersuggesties op en bezorgde die eind vorig jaar aan het Gentse stadsbestuur.  
 
Concreet dringt UNIZO aan op de volgende 5 actiepunten:  

  • Organiseren van een campagne die reikt tot de provinciegrenzen en daarbuiten, die duidelijk maakt dat Gent vlot bereikbaar is.
  • Een slimme aanpassing van de parkeertarieven en een betere signalisatie naar en tussen de ondergrondse parkings. 
  • Een uitbreiding van de levertijden en een vlotter vergunningensysteem.  
  • Op maat werking voor Gentse ondernemers met moeilijkheden, in samenwerking met UNIZO en de dienst Economie van de Stad Gent.  
  • Een snelle aanpak van een aantal knelpunten op de kleine ring, zoals Dok Zuid (Dampoort) en Rooigemlaan.  

Half maart komt er een evaluatie van het circulatieplan en de verhoogde parkeertarieven. Over mogelijke aanpassingen wil schepen van Mobiliteit Watteeuw nog niets kwijt, maar UNIZO dringt er ten zeerste op aan dat bovenstaande punten in acht genomen worden. Schepen Watteeuw laat wél al weten dat er een speciale parkeerkaart voor vakmannen komt, waarmee ze overdag kunnen parkeren op bewonersplaatsen.  
 
 
 

Thema: Actueel