"Blij dat Stad Gent naar ons geluisterd heeft."

We zijn tevreden dat Stad Gent een externe begeleider heeft aangesteld om de toekomst van The Loop opnieuw vorm te geven én daarbij alle stakeholders zal betrekken,” dat zegt directeur UNIZO Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren. UNIZO is al jaren aan het lobbyen om van The Loop een dynamisch stadsdeel te maken, waar functies als ondernemen, werken, ontspannen en zelfs wonen een plaats kunnen hebben.  

UNIZO is altijd duidelijk geweest: op The Loop is er geen plaats voor een outletcenter of een ander megalomaan commercieel centrum. "Doorheen de jaren hebben we altijd gestreden voor een duurzaam stadsdeel zonder nefaste commerciële gevolgen voor Gent en de omliggende steden en gemeenten,” zegt Jos Vermeiren, “en net voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we nog een voorstel met mogelijke toekomstpistes overgemaakt aan het voltallige schepencollege.” UNIZO deed dat in samenwerking met het Gents Milieu Front en de studenten architectuur van Luca School of Arts.  

Gemengd stadsdeel 
UNIZO vroeg in oktober twee zaken:  

  1. Inspraak van alle stakeholders in de plannen voor The Loop. Bovendien moet de Stad Gent transparant zijn in het dossier, want betreft de procedure en het tijdspad. 

  1. The Loop wordt een nieuw stadsdeel, waar naast de huidige commerciële functies ook plaats is voor ontspannen, werken, ondernemen en zelfs wonen. Kortom, niet enkel ‘big boxes’ of baanwinkels, maar een gemengd stadsdeel met de nadruk op duurzaamheid.  

Jos Vermeiren: “De fouten uit het verleden mogen niet opnieuw gemaakt worden. Een studie wees uit dat een groot shoppingcenter op The Loop nefast zou zijn voor de retail in het centrum van Gent en ver daarbuiten. We zijn dan ook heel tevreden dat de Stad Gent onze vraag rond inspraak serieus neemt. We juichen toe dat er een intendant is aangesteld en de nodige inspraak verzekerd wordt. UNIZO rekent er dan ook op om zo snel mogelijk met de bevoegde schepen Sami Sougir en de intendant Alexander D’Hooghe hierover in overleg te kunnen treden.” 

De plannen die de studenten architectuur uopgemaakt hebben, zijn hier terug te vinden: https://www.unizo.be/oost-vlaanderen/nieuws-pers/wordt-loop-een-nieuw-stadsdeel