Circulatieplan Gent - Unizo vraagt nu al een vlotter vergunningensysteem en bijkomende inspanningen rond communicatie naar bedrijven.

 

Na 1 week circulatieplan Gent kunnen reeds enkele lessen worden getrokken

 

Op maandagochtend 3 april trad het veelbesproken circulatieplan voor de binnenstad van Gent in werking.

 

Dinsdag 18 april is de échte test, maar UNIZO wil één week na de invoering van het plan reeds volgende insteken meegeven, gebaseerd op spontane reacties van ondernemers en hun cliënteel:

-       Een aantal handelaars en horeca-uitbaters signaleren een significante daling van hun omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor een stuk kan dit te wijten zijn aan klanten die hun weg nog moeten vinden en aan het weer. UNIZO vraagt dat dit strikt wordt gemonitord.

-       Zeker bij de bedrijven en bezoekers die Gent niet goed kennen bestaat nog heel wat onduidelijkheid over wat mag en niet mag. Ook kan de  “leesbaarheid” van de knippen nog beter en zouden her en der routes kunnen aangeduid worden.

-       De kalender huisvuilophaling dient aangepast te worden. Zo wordt het huisvuil in de Veldstraat opgehaald op maandag. Aangezien de winkels in de regel gesloten zijn op zondag, wordt het huisvuil op zaterdagavond buiten gezet. Dit is niet prettig voor de mensen die Gent op zondag bezoeken en creëert ook een risico op vandalisme en zwerfvuil. Daarenboven loopt men een reëel risico op een GAS-boete.

-       De venstertijden voor leveranciers dienen verruimd te worden tot 12u.

Met name bij de leveranciers van verse producten klinkt de klacht dat de huidige venstertijden niet volstaan.

In het kader van de voedselveiligheid is het ook niet altijd mogelijk om gebruik te maken van de diensten van GentLevert, het stadsdistributiesysteem dat onlangs werd voorgesteld.

-       Het aanvragen van een vergunning om het autovrijgebied te betreden blijft een complexe materie:

o    Zo is het geval bekend van 1 onderneming die op dit moment 120 vergunningen heeft moeten aanvragen om zijn werk te kunnen doen. Voor leveranciers van goederen en diensten die veelvuldig in de stad dienen te zijn, kan gedacht worden aan een algemeen beheerssysteem om te vermijden dat men voor elk betreden van het voetgangersgebied een aparte vergunning moet aanvragen.

o    In een aantal gevallen kan men de gewenste zone enkel betreden via een beperkt aantal poorten. UNIZO vraagt om te werken met aanbevolen toegangspoorten ipv een toegangspoort op te leggen.

o    UNIZO vraagt dat de stad bij nakend verval van een vergunning spontaan navraagt of de vergunning al dan niet verlengd dient te worden

-       Abonnementen op de P+R. : voor de P+R aan het Sint-Pietersstation en aan de Galveston-site zijn een beperkt aantal abonnementen beschikbaar voor personen die buiten Gent wonen, maar er wel werken. Op zich is dit een goede maatregel.

Toch kan ook hier administratieve overlast vermeden worden: een werknemer dient een attest voor te leggen van de werkgever dat hij/zij wel degelijk in Gent werkt. De stad kan immers zelf via een opzoeking in de KBO checken of een bedrijf inderdaad een vestiging heeft in de stad. Het doorgeven van het ondernemingsnummer is voldoende om dit te kunnen nagaan.

 

Op dinsdag 18 april organiseert UNIZO een tweede snelle bevraging over de economische impact bij haar leden.

Thema: Actueel