Circulatieplan Gent - UNIZO waarschuwt voor terugval van de handel.

 
Op maandagochtend 3 april trad het veelbesproken circulatieplan voor de binnenstad van Gent in werking. De afgelopen weken waren er verschillende overlegrondes tussen UNIZO en het college van burgemeester en schepenen over de knelpunten die bedrijven ervaren naar aanleiding van de invoering van het circulatieplan in Gent. Samen met het stadsbestuur en de mobicoach wordt naar werkbare oplossingen gezocht.
 
Zo werd de afgelopen dagen duidelijk dat het tijdsvenster waarbinnen handelaars- en horecazaken dienen beleverd te worden in het centrum van Gent, te beperkt is. Zeker het aanleveren, van verse waren blijkt niet evident in het krappe tijdsbestek. Het huidig stadsdistributieplatform is evenmin een oplossing, rekening houdende met voedselveiligheidsmaatregelen.
 
Daarnaast blijft het aanvragen van een vergunning om het autovrije gebied te betreden een complexe materie en een zware administratieve last voor bedrijven. Zo is het geval bekend van een onderneming die op dit moment 120 vergunningen heeft moeten aanvragen om haar job te kunnen blijven uitoefenen. Voor leveranciers van goederen en diensten die veelvuldig in de stad dienen te zijn, kan beter gedacht worden aan een algemeen en administratief eenvoudig beheerssysteem. Dit om te vermijden dat men voor elk betreden van het voetgangersgebied een aparte vergunning moet aanvragen.
 
Een groter probleem dat de laatste dagen gesignaleerd wordt vanuit de UNIZO-achterban, betreft echter de significante daling in omzet die een aantal handelaars en horeca-uitbaters nu reeds melden, en dit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Sommige handelaars en horeca-uitbaters maken gewag van een omzetdalingen van 30 tot 50%. Als deze trend zich doorzet dan eindigt dit in een economisch bloedbad, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. UNIZO vraagt dan ook dat de situatie strikt wordt gemonitord. “Wij hopen alvast dat de heropening van de Brabantdam binnenkort en de eerstkomende ‘shop op zondag’ op 7 mei mét gratis openbaar vervoer, voor een kentering zullen zorgen.” UNIZO vraagt aan de stad in het verlengde van bovenstaande om een pakket van maatregelen te lanceren, die het vertrouwen van de consument in de Gentse handel kan herstellen. Daarnaast biedt UNIZO de geïmpacteerde bedrijven een aantal coaching- en begeleidingstrajecten aan, om de toekomstige uitdagingen en bedreigingen van lokale handel aan te pakken.