Circulatieplan Gent: UNIZO wil betere communicatie en bijsturingen waar nodig

Maandag 3 april polste UNIZO naar de impact van het circulatieplan bij de bedrijven
 
De zelfstandige ondernemers in Gent hebben maandagmorgen gemerkt dat de verplaatsing soms moeilijk verloopt voor henzelf, hun leveranciers en hun klanten, maar ze geven het circulatieplan alle kansen. "Vandaag is een startpunt maar we willen blijvende communicatie en correcte analyses om te vermijden dat de ondernemingen economische schade lijden", zegt Jos Vermeiren, directeur Oost-Vlaanderen van Unizo.

Unizo peilde maandagmorgen naar de eerste ervaringen met het circulatieplan bij een honderdtal ondernemers. "Tien procent van hen heeft Gent vandaag ontweken omwille van het circulatieplan en de onduidelijkheid erover, en 32 procent van de ondernemers heeft hun verplaatsingsmodus gewijzigd", zegt Vermeiren. "De helft van de respondenten had zich ook voorbereid en had hun reisweg vooraf nagegaan. Volgens de bevraging vond 13 procent van de toeleveranciers, 16 procent van de ondernemers en 14 procent van de klanten de verplaatsing moeilijker dan voorheen."

De Gentse ondernemers lanceerden maandagnamiddag een luchtreclameboodschap met "Welkom in Gent" als slogan. "Een goodwillactie om te tonen dat Gent een leuke en mooie stad is om te werken, te ondernemen en te ontspannen", zegt Vermeiren. "Vandaag is een startpunt maar we willen blijvende communicatie, overleg en correcte analyses om te vermijden dat de ondernemingen economische schade zouden lijden. Er moet beter gecommuniceerd worden binnen Gent maar ook naar de ondernemingen van buiten Gent over toelatingsvoorwaarden en routemogelijkheden." De zelfstandigen vragen ook dat de parkings in het centrum nog beter aangeduid worden en dat het systeem voor het aanvragen van vergunningen voor het voetgangersgebied eenvoudiger is en sneller afgehandeld wordt.

UNIZO roept de ondernemingen op zich goed voor te bereiden bij hun verplaatsing naar Gent. Aan de stad wordt gevraagd om de communicatie-inspanningen nog verder op te drijven en het circulatieplan bij te sturen waar nodig. De eerste school/werkdag na de paasvakantie, zijnde 18 april, wordt immers de echte test voor Gent.
UNIZO deed ondertussen een eerste rondgang bij de bedrijven in het centrum van Gent, samen met Gents schepen van financiën, innovatie en middenstand Christophe Peeters, om poolshoogte te nemen over hun eerste ervaringen.

Contactpersoon:
Jos Vermeiren, directeur Oost-Vlaanderen, 0491370488, jos.vermeiren@unizo.be
Wim Geirnaerdt, regioverantwoordelijke Gent, 0477775230, wim.geirnaerdt@unizo.be