Eerste dag van de solden zonder stroom. Wat nu?

Stroompannes komen altijd ongelegen en zorgen altijd voor (economische) schade. De stroompanne die centrum Gent 30 juni trof, veroorzaakte, door het zeer ongelukkige moment, bijzonder veel economische schade. Op de eerste dag van de solden (en braderie) werd het kernwinkelgebied van Gent zwaar getroffen. 
De schade hiervan is aanzienlijk. Enerzijds zijn er de kosten van voornamelijk de medewerkers, maar daarnaast zijn er ook de gederfde inkomsten en in sommige gevallen ook bedorven goederen. 
 
Juridisch kader 

Het Energiedecreet voorziet een forfaitaire schadevergoeding, ten laste van de netbeheerder, bij een niet-geplande stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur, wat bij deze panne niet het geval was. Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20% van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan, met een minimum van 35 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur. 
 
Infosessie Puur Gent – Eandis - Assuralia 

Puur Gent organiseerde 5 juli een infosessie voor getroffen handelaars. Schepen Peeters van Puur Gent, Dirk Smet van EANDIS en François De Clippele van Assuralia kwamen duiding geven. 
Bij Eandis loopt het onderzoek om een eventuele schuldige aan te duiden. Indien sprake van overmacht, dan is er geen fout bij Eandis en vervalt de mogelijkheid op schadevergoeding.  Er is geen sprake van een abnormaal defect. Het probleem situeert zich in een10kV MS kabel in het voetpad van de Ham richting centrum. Gevolg is het uitvallen van een transformator, met alle gevolgen van dien.  
Normaliter zijn er een 70-tal gelijksoortige pannes per jaar met als voornaamste oorzaak graafwerken. Na +2u had iedereen terug stroom. Bij opzoekingen nadien deed er zich een 2de panne voor die beperkt werd tot 15 minuten. Eandis meldt dat het net in Gent in goede staat is en dat zoals overal er steeds verbeteringen aan het net worden aangebracht. 
Assuralia lichtte toe dat de meeste schade niet in verzekeringscontracten zal gedekt zijn. Getroffen handelaars contacteren best hun makelaar hieromtrent. In de brandverzekering kan mogelijks wel tussenkomst zijn voor bv. Bedorven etenswaren ten gevolge van de stroompanne.  
Indien getroffen handelaars een rechtsbijstandsverzekering hebben, dienen zij ook te worden gecontacteerd. Bij dekking voor contractuele geschillen, kunnen zij een dossier indienen bij EANDIS en de opvolging doen. 
 
Wat kan u doen? 

A. U bent aangesloten op het gewone net 

STAP 1: contacteer uw makelaar 
Indien u deze niet heeft of hiervoor niet bent verzekerd: 
 
STAP 2: dossier indienen bij Eandis 
1) Forfaitaire ongemakkenvergoeding: slechts vanaf 4u onderbreking. Dus hier niet van toepassing 
2) Buitencontractuele aansprakelijkheid (artikel 1382 B.W.): Slechts vergoeding mogelijk indien er een fout kan worden bewezen in hoofde van de energieleverancier, de schade moet worden bewezen en er een oorzakelijk verband aantoonbaar is.   
Het indienen van een schadedossier bij Eandis kan het makkelijkst online, via deze link: https://klachten.eandis.be. Klanten kunnen ook bellen naar de klantendienst (078 35 35 34), of een klantenkantoor van Eandis binnenstappen om de aanvraag te doen.  
 
B. U heeft zelf een eigen hoogspanningskabine 

STAP 1: contacteer uw makelaar 
Indien u deze niet heeft of hiervoor niet bent verzekerd: 
 
STAP 2: dossier indienen bij Eandis? 
Hierbij heeft u een specifiek contract afgesloten met de energieleverancier. Er geldt een contractuele aansprakelijkheid. In deze is er geen vergoeding mogelijk. 
Dirk Smet van Eandis heeft toegelicht dat het de verantwoordelijkheid is van de handelaar zelf om de hoogspanningscabine opnieuw in te schakelen na pannes. Zij verlenen een betalende service om dit voor u te komen doen. Deed u hierop beroep zaterdag, dan zal EANDIS u hiervoor niets aanrekenen gezien het uitzonderlijk karakter. 
TIP: Indien u een eigen elektricien contacteerde, dan kan u trachten om deze kost als geste van EANDIS toch nog terug te krijgen van EANDIS door een dossier in te dienen. 
Het indienen van een schadedossier bij Eandis kan het makkelijkst online, via deze link: https://klachten.eandis.be. Klanten kunnen ook bellen naar de klantendienst (078 35 35 34), of een klantenkantoor van Eandis binnenstappen om de aanvraag te doen.  
  
Wat brengt de toekomst? 

UNIZO Oost-Vlaanderen diende de afgelopen maanden vast te stellen dat regeling uit het Energiedecreet voor handelaars onvoldoende blijkt. Bij een onderbreking dient men sneller over te gaan tot het toekennen van een passende vergoeding. De personeels- en andere kosten blijven namelijk doorlopen en het is in veel gevallen onmogelijk om verder te werken of af te rekenen. In het kader van belangenbehartiging, één van de belangrijke actiedomeinen van UNIZO, heeft UNIZO Oost-Vlaanderen heeft daarom reeds de eerste stappen gezet om met de sector en de overheid na te gaan hoe het Energiedecreet kan worden verbeterd ten voordele van de handelaars.  
Een andere optie die UNIZO Oost-Vlaanderen zal onderzoeken met de betrokken partijen, is de mogelijkheid om een fonds in het leven te roepen waarbij er een uitkering voorzien wordt voor ondernemers in uitzonderlijke gevallen. We werken graag samen met de sector en de overheid om de objectieve parameters bij dergelijke uitzonderlijke situaties verder te bepalen. 
 
Bij vragen, hulp of bemerkingen: contacteer uw adviseur Gent: Doreen Schouterden 0495/62.63.09 of doreen.schouterden@unizo.be.