Female Executive Officers, verenig u! UNIZO Oost-Vlaanderen wil vrouwelijk ondernemerschap versterken.

Vrouwelijke ondernemers samenbrengen, zodat ze elkaar kunnen versterken, een klankbord vinden en nog straffere onderneemsters kunnen worden. Dat is de bedoeling van FEO, ofwel Female Executive Officers, het gloednieuw lerend netwerk van UNIZO Oost-Vlaanderen. Met sterke onderneemsters aan boord, zoals Barbara Torfs, Conny Vandendriessche en Marion De Bruyne, wil UNIZO het vrouwelijk ondernemerschap een duw in de rug geven. UNIZO doet dat met de steun van het VBO, het Verbond voor Belgische Ondernemingen en Markant vzw, netwerk van actieve en ondernemende vrouwen.     
 

1 op 3 ondernemers in België is vrouwelijk. Een cijfer dat al jaren onveranderd blijft. UNIZO Oost-Vlaanderen gelooft in de vrouwelijke ondernemer en heeft afgelopen jaren al heel wat inspanningen gedaan om het vrouwelijk ondernemerschap extra in de spotlights te zetten. Zo is UNIZO al jaren partner van Markant vzw, een organisatie die o.a. vrouwelijke ondernemers ondersteunt, inspireert en verenigt in haar netwerken Markant, Best Pittig en Artemis en jaarlijks de WOMED Award uitreikt. En nu lanceert UNIZO O-VL dus een lerend netwerk voor vrouwen. Ook het VBO is ervan overtuigd dat er nood is aan meer vrouwelijke rolmodellen: meer vrouwelijk ondernemerschap zal immers een impact hebben op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, in de ondernemingen en in leidinggevende functies.  
 

Vrouwen, 'work smarter!'
De vraag kwam van enkele vrouwelijke ondernemers. Zij hebben vaak het gevoel dat je als vrouw toch op een andere manier aan ondernemen doet en andere accenten legt. Dat bespreken met andere vrouwelijke ondernemers kan dan zeker een meerwaarde betekenen. Dominique Van den Putte van Duva in Deinze is één van de geïnteresseerde vrouwen: "Zelf ben ik nooit voorstander geweest van de polarisering tussen man en vrouw, maar in mijn huidige situatie als ondernemer kom ik weinig vrouwen in dezelfde situatie tegen. 'Do not work harder, but smarter', die uitspraak is voor veel mensen relevant, maar vooral toch ook voor vrouwen vind ik. Het is voor een vrouw extra complex om je professionele ambities in combinatie met een gezin waar te maken."  
 
Energie tussen vrouwen
De sprekers die in het lerend netwerk aan bod zullen komen, zijn echte rolmodellen voor de onderneemsters. Zo zullen Barbara Torfs (ex-Torfs, nu CEO van Springbok), Conny Vandendriessche (Accent Jobs, The House of HR, bekend van het programma 'Leeuwenkuil' op VIER) en Marion De Bruyne (decaan van de Vlerick Management School) een inspiratiebron zijn voor de deelnemende onderneemsters. Barbara Torfs wil vrouwen overtuigen om los te laten en te durven. Dat dit in een uitsluitend vrouwelijk gezelschap kan, biedt volgens haar een zeer grote meerwaarde: "De dynamiek tussen vrouwen onderling zorgt voor een bijzondere verbinding en schept vaak een andere, meer intense energie. Als vrouwen elkaar ontmoeten, dan zijn er minder remmen en worden heel wat dingen – ook emotionele zaken – meer bespreekbaar.”
 
In de spotlights
“Met het lerend netwerk FEO (Female Executive Officers) willen we vrouwelijke ondernmers verder empoweren”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Want al komen er elk jaar opnieuw ondernemende vrouwen bij, hun aandeel in de totale ondernemersbevolking blijft hardnekkig stranden op één derde. Voor elke vrouw die ‘springt’, starten er nog altijd twee mannen. Door het aanreiken van rolmodellen en hen de kans te geven ervaringen en kennis uit te wisselen met gelijkgezinden, willen we vrouwelijk ondernemerschap extra in de spotlights zetten.”
‘‘'Lerend netwerk’ geldt hier in alle betekenissen van het woord", zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO: “Vrouwelijke ondernemers die samenkomen om onderling kennis en ervaring te delen, om samen dingen bij te leren en te bespreken, om ons dingen mee te geven die ons kunnen helpen om hén beter te ondersteunen. Het is dus geen eenrichtingsverkeer."
“Alle initiatieven die vrouwelijke ondernemers kunnen versterken, juichen wij uiteraard sterk toe. Wij weten als geen ander welke unieke dynamiek ontstaat als vrouwen onder vrouwen elkaar inspireren en motiveren.”, aldus Diane Devriendt, algemeen directeur van Markant vzw.