Gelijk speelveld helemaal zoek bij heropening tuincentra en doe-het-zelfzaken

"Veel te laat gecommuniceerd en ook helemaal niet uit te leggen ten opzichte van andere sectoren/speciaalzaken die dicht moesten blijven". Met die harde woorden veroordeelt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen, de keuzes en communicatie van de nationale veiligheidsraad omtrent de toegestane heropening van doe-het-zelfzaken en tuincentra. "Je laat ondernemers en hun medewerkers toch niet in onzekerheid en spanning tot op de avond voor ze al dan niet opnieuw mogen openen?! Zelfs de lokale burgemeesters en politiediensten waren in de war welke zaken al dan niet mochten heropenen. Als dit maar geen voorbode wordt van hoe de relance zal worden aangepakt!"

"Geen weldenkend mens aan wie je krijgt uitgelegd waarom een speciaalzaak in verf, tegels, sanitair,... dicht moet blijven terwijl enkel de winkels die al die producten onder één dak verkopen opnieuw mogen openen. Alsof dat niet allemáál doe-het-zelfzaken zijn. Meest absurd is de omschrijving van een doe-het-zelfzaak, waardoor het tot op dit ogenblik onduidelijk is of een handel in bouwmaterialen al dan niet open mag ", maakt Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen zich kwaad. "We vinden het goed dat de tuincentra opnieuw mogen openen, maar waarom worden hier de siertelers, de bloemisten, de speciaalzaken in tuinmeubilair,... uitgesloten, terwijl die net zo goed tuinproducten verkopen? De nu gehanteerde strikte definiëring van de begippen 'tuincentra' en 'doe-het-zelfzaken' vergroot nog veel erger dan gevreesd de onevenwichten ten aanzien van die sectoren die nog gesloten moeten blijven, terwijl we vanuit UNIZO al herhaaldelijk voor een zo snel mogelijke rechttrekking hebben gepleit. Zo wezen we er al op dat bepaalde producten van gesloten handelszaken worden aangeboden als bijproduct in zaken die wel mogen open blijven. Fietsen, bijvoorbeeld, of tuinmeubelen die ook in de doe-het-zelfzaak worden verkocht. Maar bij wat we nu zien, gaat het niet meer om bij- maar om hoofdproducten, wat het voor de uitgesloten sectoren en voor UNIZO onverteerbaar maakt. Hier lijkt willekeur te spelen. Het gelijk speelveld is helemaal zoek.”

Afgezien van de onaanvaardbare uitsluiting van heel wat speciaalzaken uit de doe-het-zelf- en tuinsfeer, is de onwaarschijnlijk laat getimede communicatie over de regeling een steen des aanstoots voor Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen. "Heel wat van onze speciaalzaken gingen er tot op het laatste moment van uit dat ze op zaterdag opnieuw zouden mogen open gaan, met dank aan de vage communicatie van de veiligheidsraad tijdens de afgelopen dagen en uren. Deze bedrijven hebben zich op hun opening voorbereid met de nodige maatregelen, ze hebben personeel opgeroepen en soms ook al over hun opening gecommuniceerd. Om de avond voordien te worden teruggefloten. Andere ondernemers wachtten tot vrijdagavond vol onzekerheid en stress de finale uitkomst af. Bij UNIZO kregen we hierover tal van vragen binnen, waarop we het antwoord tot op het laatste moment schuldig moesten blijven. Zo ga je niet met ondernemers om. Als dit een voorbode wordt van hoe de mogelijke relance zal verlopen, houden we nu al ons hart vast. De communicatie moet beter en éénduidiger!”

Zelfs lokale burgemeesters en politiediensten waren in de war hoe de handhaving afgelopen weekend diende te gebeuren. Zo zijn er cases bekend, waar de burgemeester initieel de toelating gaf aan handelszaken om afgelopen zaterdag te openen, waarna deze alsnog door de politie, na een klacht, werden gesloten. Hallucinant en niet uit te leggen!

UNIZO roept de Veiligheidsraad met aandrang op om volgende week met beter doordachte en gedetailleerd uitgewerkte maatregelen voor de dag te komen, waarover ook op tijd en helder wordt gecommuniceerd. Uitgangspunt daarbij moet voor UNIZO zijn dat alle zaken die dezelfde producten verkopen als de bedrijven die nu al open zijn, ook hun deuren moeten kunnen openen, als ze daarbij de richtlijnen inzake social distancing en andere veiligheidsmaatregelen kunnen naleven.