Helpers van zelfstandigen moeten vanaf het aanslagjaar 2017 geen Algemene Provinciebelasting-Bedrijven meer betalen

Alle helpers van zelfstandigen moeten geen Algemene Provinciebelasting-Bedrijven meer betalen vanaf het aanslagjaar 2017.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, onder meer bevoegd voor financiën: "De Provincie zal voortaan aan deze helpers (2500 personen) geen belastingdocumenten voor de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven meer toesturen. Om niet meer belast te worden, hoeven deze zelfstandige helpers zelf niets te ondernemen. Zij ontvangen vanaf dit jaar automatisch geen belastingsdocumenten meer."

De redenen hiervoor zijn:
•    De wetgeving beschouwt helpers niet als ondernemingen die ingeschreven moeten zijn in
      de Kruispuntbank van Ondernemingen.
•    Veel helpers nemen het statuut van helper aan om een familielid bij te staan. Wanneer zij
       in het kader van een familiebedrijf werken onder de leiding van een verwante, zijn zij op
       het vlak van de BTW ook niet belastingplichtig.
•    Anderen hebben uitsluitend het statuut van helper omdat de zelfstandige zelf nog niet
      beschikt over voldoende kennis ‘bedrijfsbeheer’. Die helpers oefenen zelf geen activiteiten
      uit en stellen slechts tijdelijk hun diploma ‘bedrijfsbeheer’ ter beschikking van de
      zelfstandige (in afwachting dat die persoon op korte termijn het bewuste diploma behaalt).

Helpers van zelfstandigen die referentiepersoon (‘gezinshoofd’) zijn van een gezin, zullen op hun naam enkel nog een aanslagbiljet ‘Algemene Provinciebelasting-Gezinnen’ toegestuurd krijgen.

Vanuit UNIZO pleiten we reeds jaren voor een faire taxatie en administratieve vereenvoudiging, zegt Jos Vermeiren, directeur Oost-Vlaanderen. Door de afschaffing van de provinciale bedrijvenbelasting voor zelfstandige helpers wordt een anomalie uit het verleden weggewerkt. Heel wat zelfstandige helpers stellen immers louter hun getuigschrift bedrijfsbeheer ter beschikking of het betreft familieleden die al dan niet tijdelijk meehelpen in het familiebedrijf. UNIZO juicht de beslissing vanuit de provincie dan ook toe, die vanaf 2017 meer dan 2.500 zelfstandige helpers onder meer actief in nijverheid, handel en vrije beroepen van deze belasting ontheft.

Ook Boerenbond is tevreden dat het herhaaldelijk bepleiten van de afschaffing nu tot resultaat leidt. “In de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector werken veel zelfstandig helpers. Zij werden in het oude systeem van de algemene provinciebelasting voor bedrijven gelijk geschakeld met de zelfstandigen bij wie ze helpen. Dankzij het schrappen van deze belasting zet de provincie deze scheeftrekking recht ”, zegt Stijn De Roo, provinciaal secretaris Oost-Vlaanderen. 

PERSMOMENT afschaffing bedrijfsbelasting zelfstandige helpers door Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond en UNIZO in aanwezigheid van Eerste Gedeputeerde Alexander Vercamer

Wanneer: Woensdag 15 februari om 10u00
Waar: UNIZO Oost-Vlaanderen – Nadine Crappéstraat 1 – 9000 Gent

Voor meer informatie:
- Alexander Vercamer, gedeputeerde voor Financiën – alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be – tel. 09/267.82.33
- Directeur UNIZO Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren – jos.vermeiren@unizo.be
   0491/370.488
- Provinciaal Secretaris Boerenbond en Landelijke Gilden Stijn De Roo –
   stijn.de.roo@boerenbond.be – 0474/877.091
-Tom Piens, adviseur dienst Belastingen  - tom.piens@oost-vlaanderen.be – tel. 09/267.73.55