Innovatiesubsidies voor Vlaams-Nederlands gerichte KMO's

Het INTERREG project CrossRoads  stimuleert cross-sectorale en cross-technologische innovaties bij KMO’s binnen:
•             hightech systemen
•             chemie en materialen
•             agrofood
•             life sciences & health
•             cleantech
•             biobased economy
•             logistiek
•             maintenance

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:
• matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (& onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
• subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000,-) – kan een volledig Vlaams verhaal zijn;
 subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000,-), waarbij samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse KMO essentieel is;

Meer weten? Check de website of neem contact op met Annick Verween