Jobs, jobs, jobs

UNIZO heeft met veel overtuiging het Gentse Arbeidspact ondertekend. Dat pact heeft de ambitie om het aantal openstaande vacatures en het werkloosheidscijfer in de stad Gent te laten dalen. UNIZO hoopt dat ze dankzij dit pact de frustratie die er heerst bij heel wat Gentse ondernemers die al een tijd vruchteloos op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, kan wegwerken. Dat moet gebeuren via innovatieve en resultaatgerichte acties.  

Er is een groot aantal openstaande vacatures (116,7 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd) en toch zijn er nog heel wat mensen die niet aan de slag zijn. Die mismatch op de arbeidsmarkt is al jaren aan de gang. Ondernemers vinden niet de juiste mensen om hun onderneming te versterken, wat ervoor zorgt dat groeien moeilijker wordt. Uit onderzoek van UNIZO blijkt dat 8 op 10 ondernemers het moeilijk heeft om geschikt personeel te vinden in Vlaanderen. Dat geldt ook voor onze Gentse ondernemers. 75% van hen zegt dat dat komt omdat de sollicitanten niet over de juiste arbeidsattitude en motivatie beschikken. Dat een sollicitant gemotiveerd is, is de allerbelangrijkste vereiste om een nieuwe medewerker aan te nemen. 

In het Arbeidspact maken de deelnemende organisaties de afspraak om samen via gerichte en innovatieve acties die mismatch aan te pakken. 

Voorzitter UNIZO Gent Steven Van Vooren: “Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe prangend dit probleem is. Ik ben al enkele jaren op zoek naar nieuwe medewerkers in mijn hotel (nvdr. Steven Van Vooren is zaakvoerder van het Carlton Hotel in Gent), maar dat verloopt uiterst moeizaam. Acties om dit probleem aan te pakken zijn noodzakelijk om het Gentse ondernemerschap weer de zuurstof te geven die het nodig heeft.” 

UNIZO zat in het kader van het pact samen met Gentse schepen van Werk Bram Van Braeckevelt en enkele Gentse ondernemers uit diverse sectoren die het probleem vanuit hun eigen ervaring hebben aangekaart.