Kaap van 10.000 starters overschreden in Oost-Vlaanderen

Uit de cijfers van 2015 blijkt dat er in Oost-Vlaanderen 10.002 mensen met een eigen zaak gestart zijn. In de voorbije 10 jaar was dit aantal nog nooit zo hoog.Ten opzichte van 2014 was er een stijging met ruim 2%. Het verbeterde ondernemersklimaat leidt ertoe dat steeds meer mensen de stap durven te zetten naar het ondernemerschap. Dankzij een aantal nieuwe ontwikkelingen kreeg het zelfstandig ondernemerschap opnieuw een veel frisser imago. Hippe start-ups, freelancers, e-commerce, hernieuwde aandacht voor de ambachten,… nieuwe doelgroepen voelen zich hierdoor aangesproken.