Nieuw in Gent: energiepremies voor ondernemers

 

De Stad Gent helpt Gentse ondernemers om hun pand energiezuiniger te maken. Bovenop het begeleidingstraject ‘energiecoaching’ geeft de Stad vanaf 1 april 2017 ook premies.

 

Tot 10.000 euro per pand

Een ondernemer in Gent kan tot 10.000 euro steun ontvangen per pand dat wordt aangepakt. De Stad Gent geeft energiepremies voor isolerend glas en schrijnwerk, (dak)isolatie, warmtepompen, vloerverwarming en hybride stookketels, en ook voor bepaalde andere investeringen die de energiecoach van de Stad Gent rendabel vindt.

Tot 30% van de investering terugbetaald

Een combinatie met de premies van distributienetbeheerder Eandis maakt het aanbod nog aantrekkelijker. Met beide premies samen kan een ondernemer tot 30% van het investeringsbedrag terugkrijgen.

Energiefactuur tot 20% lager dankzij advies van energiecoach

Een ondernemer met panden in Gent komt in aanmerking voor de energiepremies. Bovendien kan hij ook instappen in het begeleidingstraject ‘energiecoaching’.

Een professionele energiecoach komt langs en geeft onmiddellijk toepasbare tips om de gas- en elektriciteitsfactuur te verlagen. De coach stelt een actieplan op en begeleidt de onderneming bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Ook voorgestelde maatregelen met een minimale terugverdientijd van 5 jaar komen in aanmerking voor een premie. Ondernemers die al instapten op de coaching bespaarden tot 20% op hun energiefactuur.

Premies ook online aanvragen

Het aanvragen van de energiepremie kan volledig online. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 30 september 2019. Enkel facturen van na 1 april 2017 komen in aanmerking. De facturen mogen niet ouder zijn dan een jaar op moment van indienen van de aanvraag.

Gent Klimaatstad

Ondernemers zijn een belangrijke partner om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. In 2050 wil Gent geen negatieve impact meer hebben op het klimaat.

Subsidie voor handelspanden blijft van kracht

Voor handelaars, huurder-handelaars, eigenaars van handelspanden en horeca-uitbaters heeft de Stad ook nog steeds de subsidie renovatie en verfraaiing van handelspanden: een subsidie die men kan krijgen wanneer werk wordt gemaakt van een verzorgde gevel, structurele werken in de commerciële ruimte en het betreedbaar maken van de woonentiteit gekoppeld aan het handelspand. Bovendien kunnen bepaalde categorieën (leegstaande handelspanden, buurtwinkels, startende ondernemers,…) hierbij aanspraak maken op een verhoogd subsidiepercentage.

Verder kunnen creatieve ondernemers in de wijk Rabot nog altijd een subsidiedossier indienen via het reglement ‘Creatief Kwartier Rabot’.

Voor meer informatie over alle premies kunnen ondernemers voortaan terecht op één enkel punt: het OOG, Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, tel. 09 210 10 60, e-mail ondernemen@stad.gent.