Oost-Vlaamse ondernemers vaak nog aan lot overgelaten - UNIZO pleit voor ambtenaar lokale economie in elke stad of gemeente

Uit een onderzoek van UNIZO blijkt dat ondernemers in heel wat Oost-Vlaamse steden en gemeenten het moeten stellen met slechts een deeltijdse ambtenaar lokale economie of dat er zelfs helemaal geen aanspreekpunt is. Bovendien is het eerste actieve contact dat een gemeente legt met een nieuw gevestigde ondernemer vaak één of ander belastingsformulier. 

In slechts één derde van de gemeenten wordt de dienst economie bemand door meer dan een fulltime kracht. In een kwart van de gemeenten beslaat het takenpakket economie zelfs minder dan een halftijdse. Toch is er verbetering in zicht: er is een inhaaloperatie aan de gang, ook in de kleinere gemeenten. 

Jos Vermeiren, algemeen directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “We begrijpen dat grotere steden en gemeenten vaak meer middelen en mankracht hebben om een degelijke dienst lokale economie uit te bouwen, al blijkt toch ook uit het onderzoek dat bepaalde kleinere gemeenten, met niet noodzakelijk een groter budget, op dit vlak een pak beter scoren dan andere, qua profiel en omvang gelijkaardige gemeenten.”

Krachten bundelen 
Blijkbaar is 20.000 inwoners een belangrijke overgangsgrens om wel of geen dienst lokale economie te overwegen, maakt UNIZO uit het onderzoek op. Fusies zijn hier een mogelijke optie om meer mogelijkheden te krijgen voor de uitbouw van een volwaardige dienst lokale economie, aldus nog UNIZO.  Of gemeenten kunnen ook de krachten bundelen door het opzetten van gezamenlijke dienstverlening, zonder daarom in een allesomvattende fusie te stappen. De helft van de gemeenten blijkt volgens het onderzoek alvast te vinden voor één of andere vorm van onderlinge samenwerking, liefst ondersteund door een digitaal kennisnet met backoffice voor ambtenaren. 

Warm onthaal is schaars
Uit de studie blijkt ook dat weinig Oost-Vlaamse besturen aandacht hebben voor nieuwe, startende ondernemers in hun stad of gemeente. Geen 20% van de respondenten geeft aan nieuwe ondernemers een bezoekje te brengen. En slechts 40% van de respondenten geeft aan aanwezig te zijn op ondernemersevents in de gemeente. 

Jos Vermeiren: “We hopen dat de gemeenten in onze provincie de dienstverlening voor hun ondernemers onder de loep nemen. Als ze kmo's willen aantrekken en mensen willen aanmoedigen om lokaal te gaan ondernemen, dan moeten ze daar volop op inzetten. Ondernemers willen zich welkom en ondersteund voelen in hun stad of gemeente. Een ondernemersvriendelijk beleid staat of valt met een goed aanspreekpunt en een ambtenaar die voldoende tijd heeft om zich voor de ondernemer in te zetten.”  

Voor de ondernemers in Dendermonde is er alvast goed nieuws: vanaf 3 september kunnen zij bij de nieuwe ambtenaar lokale economie terecht met al hun vragen. Dieter Mannaert, schepen van Lokale Economie en Middenstand Dendermonde: "In Dendermonde hadden we nog geen aanspreekpunt voor ondernemers. De ambtenaar lokale economie wordt dé schakel tussen het stadsbestuur en iedereen die onderneemt in Dendermonde. We willen immers nieuwe handelaars en bedrijven aantrekken en tegelijk de bestaande ondernemers ondersteunen. Tegelijk zal deze ambtenaar mee vorm geven aan de verschillende plannen om onze stad attractiever te maken."

En ook in Oosterzele erkennen ze de nood aan een goed aanspreekpunt voor ondernemers. Orville Cottenie, schepen Lokale Economie:"Oosterzele heeft momenteel geen ambtenaar lokale economie. In onze gemeente heeft 10,35 % van de bevolking een ondernemingsnummer en is er op gemeentelijk niveau absoluut een expert nodig die tussenpersoon wordt voor (startende) ondernemers, de lokale handelaars en het gemeentebestuur. We willen een ondernemersloket oprichten als centraal aanspreekpunt en er loopt op dit moment een piste naar de aanwerving van één ambtenaar lokale economie die in twee gemeenten actief zal zijn. We koesteren het ondernemerschap en onze lokale handelaars. Onze ambities inzake lokale economie zijn dan ook heel hoog en een prioriteit in deze legislatuur." 

Download hier het integrale UNIZO-onderzoeksrapport met alle bevindingen en aanbevelingen omtrent lokale dienstverlening aan ondernemers in Oost-Vlaanderen