OPINIE: To infinity and beyond

To infinity and beyond. Dat is de slagzin waarmee Buzz Lightyear samen met zijn boezemvriend Sheriff Woody ten aanval trekt in de Disney kaskraker Toy Story. Of zoals het dan amechtig in het Nederlands wordt vertaald: “naar de sterren en daar voorbij”. De slagzin kon niet actueler zijn, want net deze week werd de eerste man op de maan herdacht. Exact 50 jaar geleden zette Neil Armstrong samen met Edwin ‘Buzz’ Aldrin, naar wie Buzz Lightyear uit Toy Story werd genoemd, zijn linkervoet op de maan. Michael Collins was de derde astronaut, maar bleef aan boord van het moederschip Columbia toertjes draaien rond de maan. Geloof in eeuwige vooruitgang, waar overheid en bedrijfswereld in ‘close harmony’ samenwerkten aan een hoger doel, gevoed door een gezonde portie ambitie en patriottisme, was de onderliggende missie.

Vandaag plukken we nog steeds de vruchten van het welslagen van de Apollo 11 – missie. Het werd inderdaad een kleine stap voor de mens, maar een reuzenstap voor de mensheid. Tal van Amerikaanse bedrijven konden zo een grote technologische voorsprong uitbouwen op tal van hun sectorgenoten. Het contrast kan niet groter zijn met de impasse waarin we vandaag verzeild zijn geraakt in ons landje. De verkiezingen liggen ondertussen al enkele maanden achter ons en iedere sense of urgency om een regering te vormen, een begroting op te maken of een groot ambitieus toekomstplan te schrijven is weg. Men speelt vandaag liever een rondje stratego, dan de maatschappelijke en economische uitdagingen te tackelen. Willen we onze internationale concurrentiekracht behouden, of waarom niet versterken, dan hebben Vlaanderen en België dringend nood aan een eigen Apollo-programma. Een programma waar de bedrijfswereld, de academische wereld en de overheid samen nieuwe bakens uitzetten, met staatsmannen of -vrouwen als bezielers, net als John F. Kennedy in 1961 bij aanvang van het Apollo programma.

Ik hoop samen met u dat het zomerreces iedereen tot bezinning kan brengen. Om daarna met vers opgeladen batterijen de nodige ambitie aan de dag te leggen en zo de toekomst mee vorm te geven. To infinity and beyond!

Met ondernemende groeten

Jos Vermeiren

Gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen

Jos.vermeiren@unizo.be