Persbericht: UNIZO over Mobiliteitsplan Gent

UNIZO over het Mobiliteitsplan Gent: eerst alle randvoorwaarden invullen en daarna pas knippen in het centrumgebied

UNIZO-Gent neemt kennis van het voornemen van de Stad om in de kernstad Gent via een aantal maatregelen duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te stimuleren.
UNIZO kan zich in grote lijnen vinden in de doelstellingen die men wil realiseren en gelooft ook in de potentie van de voorgestelde maatregelen voor het stimuleren van een bruisende stad.
UNIZO maakt wel voorbehoud bij

- Het gegeven dat de Brusselsepoortstraat autogewijs enkel stadinwaarts zou kunnen gebruikt worden
- het knippen van de B401
- het knippen van het E17-viaduct in Gentbrugge.
UNIZO vraagt rekening te houden met het feit dat het plan sterk kan ingrijpen op de broodwinning van vele ondernemers, zowel handelaars en horeca als leveranciers en verstrekkers van diensten.
Daarom vraagt UNIZO-Gent eerst alle randvoorwaarden in te vullen vooraleer dit plan in te voeren:
- De R40 moet werken als ringweg. De vraag is of dit combineerbaar is met het vooropgestelde beeld van een stadsboulevard,
- De verschillende P&R aan de R40 moeten gerealiseerd zijn,
- Het aanbod openbaar vervoer m.i.v. het taxiverkeer moet aanwezig, voldoende soepel (oa kleinere bussen en trams), frequent en aantrekkelijk zijn,
- Fietsen moet aangenaam en veilig zijn,
- Een zorgvuldig maar vriendelijk handhavingsbeleid, ook ten overstaan van fietsers en de voertuigen van De Lijn,
- Belevering, verzorgen van diensten en andere faciliteiten zoals handenvrij shoppen moeten uitgewerkt zijn,
- De randvoorwaarden in het parkeerplan (zoals kiss & ride, shop & ride zodat ook wie minder mobiel is, naar de stad kan komen) dienen ook ingevuld te zijn,
- De communicatie moet positief zijn en bezoekers aan de stad een route aanduiden, eerder dan hen te bestraffen. Deze moet ook dynamisch worden opgevat en wordt best georganiseerd met alle stake-holders, m.i.v. overleg met de aanbieders van GPS-systemen.
- De deelgemeenten rond de Kuip van Gent moeten ook herkenbaar, leefbaar en bereikbaar blijven en niet enkel als “parking van de Kuip” bekeken worden
- UNIZO stelt voor om een mobiliteitsmakelaar aan te stellen die bezoekers en ondernemers kan helpen in het zoeken van oplossingen voor hun mobiliteitsproblemen.
Mobiliteit is een dynamisch gegeven.
- UNIZO vraagt daarom een soepele invoering en ruimte voor snelle bijsturing waar nodig. Dit aan de hand van een aantal objectieve parameters die de stedelijke kwaliteit kunnen meten.
- UNIZO lanceert tevens de idee om mobiliteit dynamisch aan te pakken met
- een verschil tussen dag- en avond/nachtbereikbaarheid. Dit is o.a. belangrijk voor de horeca.
- Dynamische verkeergeleiding zodat bvb de Brusselsepoortstraat in 2 richtingen autobereidbaar blijft, weliswaar met respect voor de noodzakelijke doorstromingsvereisten voor het openbaar vervoer
Verdere info en reacties: Wim Geirnaerdt, adjunct-provinciaal directeur, 0477/77.52.30, wim.geirnaerdt@unizo.be
 

Meer over: Steunmaatregelen, Mobiliteit