Record aantal starters in Oost-Vlaanderen

In 2017 zijn een record aantal starters geteld in Oost-Vlaanderen, maar liefst 11.543. Dat is een stijging van 4,5 % ten opzicht van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Startersatlas van UNIZO, Graydon en UCM. In de regio Gent zijn de meeste startende ondernemingen geteld. Daarna volgen Sint-Niklaas en Oudenaarde. Bovendien zijn in de eerste helft van dit jaar volgens een recent rapport van graydon in Oost-Vlaanderen het minst aantal faillissementen geteld. Een opsteker van formaat voor de economie in onze provincie.  
 
Met 11 543 nieuw opgerichte ondernemingen is Oost-Vlaanderen na Antwerpen de best scorende provincie op het vlak van starters. Bovendien tonen de eerste twee maanden van 2018 alweer een stijging van maar liefst 6,26% ten opzichte van 2017. De meeste starters zitten in de regio Gent, 5609 om precies te zijn. Regio Sint-Niklaas volgt met 1706 starters, Oudenaarde met 1498 en tenslotte Aalst en Dendermonde met respectievelijk 1367 en 1363.  
 
Troeven 
"Dat onze provincie het zo goed doet, hebben we te danken aan een aantal troeven, zoals de centrale ligging en een goed werkend ecosysteem, een unieke samenwerking tussen de ondernemerswereld, de overheid en onderwijsinstellingen als hogescholen en universiteiten. Oost-Vlaanderen vormt de ideale voedingsbodem voor starters, start-ups en scale-ups. Daarnaast spelen ook de economische hoogconjunctuur en de makkelijke toegang tot vers kapitaal een belangrijke rol in het stijgend aantal starters." zegt directeur UNIZO Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren.   
 
Uitgediept 
De meeste ondernemingen worden opgericht in de dienstensector. De tweede grootste groep starters is die van de vrije beroepen. Er zijn iets meer mannen die starten dan vrouwen: 57% ten opzichte van 43%. Uit de Startersatlas blijkt ook dat twee op drie starters de eerste vijf jaar overleeft. Goed nieuws als we weten dat de kans op stopzetting na vijf jaar substantieel daalt. 9,5% van de starters in 2017 stelt personeel te werk.  
 
Vertrouwen in de toekomst 
Ondernemen is meer dan ooit hip, dankzij een verbeterd imago van ondernemerschap in het algemeen en een sterk wijzigende tijdsgeest anderzijds. Het toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. 

"Ondernemers die door hun passie uit te oefenen, welvaart creëren in de maatschappij, verdienen meer dan ooit onze aandacht. Zij zijn immers de motor van onze maatschappij. Zij bakken de spreekwoordelijke taart, die daarna verdeeld wordt." aldus Jos Vermeiren.