Taskforce geeft zuurstof aan economie in Sint-Niklaas, nu verder werken aan relancemaatregelen!

De taskforce waarin UNIZO samen met het Sint-Niklase stadsbestuur en de horecafederatie werkt aan ondersteuning voor ondernemers wérkt. Dat bewijzen de maatregelen die het stadsbestuur net heeft voorgesteld. UNIZO is dan ook heel tevreden dat de stad luistert naar de noodkreten van de ondernemers en zuurstof wil pompen in de lokale economie door het ontwikkelen van een aantal steunmaatregelen maar ook al nadenkt over de relance.  

Bepaalde lokale belastingen zullen niet geïnd worden (horeca, nachtwinkels, ), de algemene bedrijfsbelasting pas later. Er is een platform  opgericht in de geest van het ‘winkelhieren’ www.ikkoopinsintniklaas.be, de huurgelden aan de stad worden bekeken en er wordt al nagedacht over de nodige relancemaatregelen voor over een paar weken. Heel wat zaken die de verschillende sectoren, handel, horeca, bouw, start-ups en scale-ups en kmo’s, een beetje ademruimte zullen geven.

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “UNIZO is tevreden met de snelle oprichting van een taskforce nadat we hier vorige week om gevraagd hadden. De tot nu toe genomen maatregelen geven aan dat dergelijk overleg zijn nut heeft. Maar deze crisis zal lang duren en het werk is nog  niet af.”

Glenn Nicque, samen met zijn echtgenoot Stefan Poppe zaakvoerder van 37 kapsalons van Dirk De Witte kappers en Massimodo, en voorzitter van UNIZO Sint-Niklaas: “We blijven de situatie op de voet volgen en zullen waar nodig nog bijsturingen vragen om de economie intact te houden. In moeilijke tijden als deze kunnen we als ondernemers, werkgevers en de stad het verschil maken door goed met elkaar samen te werken. En de inwoners van Sint-Niklaas kunnen de ondernemers het best steunen in deze moeilijke tijden door massaal lokaal te kopen. Tijdens de verplichte sluiting zien we al heel wat mooie initiatieven ontstaan, maar ook na de lockdown rekenen we op hen!”

Carolien De Groote, zaakvoerster van Café Crème, kan erover meespreken: “De Corona-crisis heeft me zeer zwaar getroffen: 2 zaken zijn verplicht gesloten, 1 werkt op halve kracht. Dit is voor veel zelfstandigen een heel zware periode en ik hou mijn hart vast voor het post-Corona tijdperk. Angst is ondertussen een deel van mijn dag, Misschien overleeft mijn zaak het zelfs niet. Maar ik geloof in de kracht van positief denken en ik geef niet op! Samen en alleen samen komen we hier door!”

UNIZO ziet Sint-Niklaas dan ook als een mooi voorbeeld voor andere steden en gemeenten en roept alle lokale besturen op om even daadkrachtig op te treden. Alleen zo kunnen ondernemers deze crisisperiode overleven.  

UNIZO roept alle steden en gemeenten op om volgende 5 punten uit te voeren:

1) Schrap of schors alle ondernemersbelastingen tijdens de coronacrisis.

2) Zet investeringen niet on hold. Zo kunnen leveranciers van de stad of gemeente nu aan de slag blijven, anderzijds is er na de coronacrisis dan geen periode zonder uitvoering van diensten en werken.

3) Betaal tijdig alle facturen. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeit van de bedrijven niet extra onder druk komt.

4) Grijp in met maatregelen om het ondernemerschap in het algemeen of specifieke sectoren in het bijzonder te ondersteunen in de heropstart

5) Koop zelf lokaal en help burgers om dit ook te doen.