Topsessie met Michel Maus: Fiscaliteit voor KMO's in de 21ste eeuw

UNIZO brengt de beste fiscalisten samen voor een avond fiscaliteit op topniveau. Zij zullen u leren hoe uw KMO met de bestaande wetgeving belastingen kan besparen. Maar ondernemen is ook vooruitzien. Daarom krijgt u ook een blik op de toekomst. Michel Maus schetst de krachtlijnen van een mogelijke fiscale hervorming, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor uw KMO én voor u als bedrijfsleider. We sluiten de avond af met een netwerkmoment, waarop u met andere KMO-bedrijfsleiders van gedachten kunt wisselen. Meer info.

Meer over: Fiscaal, Internationaal