UNIZO voorspelt een boerenjaar voor de Oost-Vlaamse ondernemer in 2018

Uit een studie van UNIZO en Graydon blijkt dat het goed gaat met de financiële gezondheid van de KMO - ondernemingen in Oost-Vlaanderen. Jaar na jaar verbetert de situatie: er is een stijging van de productiviteit  en de ondernemingen in onze regio hebben minder schulden dan het Vlaamse gemiddelde.
 
Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen, verduidelijkt de aanhoudende stijging:   
“Oost-Vlaanderen is en blijft een topregio om te ondernemen en 2018 heeft dan ook alles in zich om een grand cru jaar te worden. Het eigen vermogen van de KMO's neemt verder toe en dat vertaalt zich in een opvallende investeringsappetijt, die we al in jaren niet meer gezien hebben. De investeringshonger ligt momenteel zelfs hoger dan in 2007, het jaar voor de crisis. Een aantal maatregelen in het zomerakkoord, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting en daarnaast de historisch lage rente zorgen alvast voor extra zuurstof in de nabije toekomst. Oost-Vlaanderen heeft nóg een aantal troeven: de centrale ligging, de positieve invloed van de havens en de talrijke aanwezigheid van gedreven ondernemers maken van Oost-Vlaanderen de regio bij uitstek waar ondernemers alle kansen krijgen om te groeien. Deze groei zal zich in bepaalde sectoren ook vertalen in nieuwe arbeidsplaatsen. Het tekort aan geschikt personeel wordt voor de meeste bedrijven dan ook een van de grootste uitdagingen in 2018.”
Slechts 10 % in financiële gevarenzone.
Gemiddeld genomen is 90 % van de KMO's op financieel vlak relatief tot zeer gezond. De Oost-Vlaamse KMO’s leggen een mooi rapport voor wat betreft de schuldgraad. Zo zijn KMO’s in onze regio met een schuldgraad van 59,32% minder afhankelijk van vreemd vermogen ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde zijnde 60,79%. De sector in Oost-Vlaanderen met de hoogste schuldgraad is de horecasector (80,2%). De sectoren met de laagste schuldgraad in Oost-Vlaanderen zijn de juridische beroepen (46,0%) en de IT – sector (49,5%)
 
Meer investeren in financiële en managementskills
Ook moet er volgens UNIZO dringend werk worden gemaakt van sterke(re) alternatieven voor de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer (vanaf 1 september 2019). Onze KMO's, klein en groot, moeten via opleidingen en coaching versterkt worden in hun financiële en management skills, zodat ze hun rendabiliteit verder kunnen opkrikken. "Als werkgeversorganisatie willen we hier uiteraard zelf ook een actieve rol in spelen. Weerbare en competente ondernemers die met kennis van zaken investeren in de toekomst van hun bedrijf, van onze welvaart en onze economie, daar is het ons om te doen", stelt Jos Vermeiren.
 
Geen liquiditeits- maar competentieschaarste
Tot slot wijst Jos Vermeiren op de remmende factor die het gebrek aan geschikte extra arbeidskrachten heeft op de investerings- (lees: uitbreidings)plannen van heel wat KMO-zaakvoerders. "Wat baten investeringen als de vacatures die daaruit voortvloeien maar niet ingevuld geraken? Niet de liquiditeits- maar de competentieschaarste zal heel wat groei-KMO’s parten spelen."